OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej


Dąbrowa Chełmińska 27.03.2013 r.
 
  
OBWIESZCZENIE
 
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
 
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 22.03.2013 r. zostało wszczęte na wniosek P. Marcina i Aleksandry Gorączko postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocznymi we wsi Nowy Dwór na działkach Nr 283, 289/1, 331, 327/3, 327/4, 327/6, 327/7 i 327/8 obręb Ostromecko.
 
W związku z powyższym i w oparciu o art. 10 w/w ustawy strony mogą zapoznać się w tut. Urzędzie z dokumentami oraz składać wnioski i uwagi dot. przedmiotowej inwestycji do  dnia  8.04.2013 r. w godzinach urzędowania.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 marca 2013)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 marca 2013, 15:31:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822