Opinie RIO

Opinie RIO

Uchwała Nr 1/K/2023

Uchwała Nr 1/K/2023Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyw sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Dąbrowa Chełmińska do pobrania [...]

Uchwała Nr 2/K/2023

Uchwała Nr 2/K/2023 Składu OrzekającegoRegionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyw sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w 2023 r. [...]

Uchwała Nr 2/WPF/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 r.

W dniu 21 listopada 2022 roku RIO w Bydgoszczy uchwaliło Uchwałę w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Uchwała Nr 2/P/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 r.

W dniu 21 listopada 2022 roku RIO w Bydgoszczy uchwaliło Uchwałę w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 r. [...]

Uchwała Nr 2/Dpr/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2022 r.

W dniu 21 listopada 2022 roku RIO w Bydgoszczy uchwaliło Uchwałę w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2023 r. [...]

Uchwała Nr 15/S/2022 Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dnia 29 kwietnia do tut. Urzędu wpłynęła Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

Przebieg wykonania budżetu

Dnia 28 września wpłynęła do tut. Urzędu Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 września 2020 r. w której uchwalono, aby zaopiniować pozytywnie informację Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska o [...]

Uchwała nr 35/K/2018 w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Uchwała Nr 35/K/2018Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 19 grudnia 2018 rokuw sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Dąbrowa Chełmińska [...]

Uchwała nr 11/WPF/2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr 11WPF/2018Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 10 grudnia 2018 rokuw sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Uchwała nr 11/P/2018 w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok

Uchwała Nr 11/P/2018Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 10 grudnia 2018 rokuw sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok. [...]

UCHWAŁA RIO NR 10/I/2018 Z DNIA 17 WRZEŚNIA 2018 R. (OPINIA O INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2018 R.)

Uchwała Nr 10/I/2018Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 17 września 2018 rokuw sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji oprzebiegu wykonania budżetu Gminy [...]

Dotycząca projektu uchwały w sprawie WPF

Uchwała Nr 5/WPF/2017Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 30 listopada 2017 rokuw sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska.Działając na [...]

W sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Uchwała Nr 5 /P/2017Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 30 listopada 2017 rokuw sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 rok.Działając na podstawie art. 19 ust. 2 [...]

W sprawie możliwości sfinansowania planowanego deficytu

Uchwała Nr 4/Dpr/2017Składu Orzekającego Nr 2Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 30 listopada 2017 rokuw sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionegow projekcie uchwały budżetowej Gminy [...]

opinia dot. informacji o przebiegu wykonania budżetu

Uchwałą Nr 9 /I/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 września 2017 roku zaopiniowano pozytywnie z uwagami informację Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I [...]

Opinia w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu

Uchwałą nr 9/S/2017 Skład Orzekający nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej zaopiniował pozytywnie z uwagą (dotyczącą informacji o stanie mienia komunalnego - brak innych niż własność praw majątkowych). [...]

Opinia w sprawie prawidłowości kwoty długu

Uchwałą Nr 10/Kd/2017 z dnia 27 stycznia 2017 roku Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy pozytywnie z uwagą zaopiniował prawidłowość planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu

Uchwałą Nr 7/D/2017 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa [...]

Opinia w sprawie budżetu Gminy na 2017 r.

W dniu 1.12.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo zawierające Uchwałę Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej na rok 2017.Z treści Uchwały [...]

Opinia w sprawie WPF

W dniu 1.12.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo zawierające Uchwałę Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o projekcie WPFZ treści Uchwały wynika, że Skład Orzekający [...]

Możliwość sfinansowania deficytu 2017

W dniu 1.12.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo zawierające Uchwałę Składu Orzekającego nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2017.Z treści [...]

Uchwała w sprawie opinii w sprawie wykonanie budżetu za I półrocze 2016 r.

Uchwalą Nr 3/1/2016 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 22 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o przebiegu [...]

Uchwala Nr 11/K/2016

w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki planowanej do zaciągnięcia przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w 2016 roku. [...]

O planowanym deficycie budżetowym

W dniu 1.12.2015 do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz - Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o planowanym deficycie w projekcie uchwały budżetowej.Skład Orzekający Nr 2 postanowił [...]

O projekcie budżetu Gminy

W dniu 1.12.2015 do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz - Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016 rok.Skład Orzekający Nr 2 postanowił [...]

O projekcie WPF

W dniu 1.12.2015 do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz - Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa ChełmińskaSkład Orzekający Nr 2 [...]

W sprawie możliwości spłaty kredytu

W dniu 11.09.2015 do tut. Urzędu Gminy wpłynęło pismo Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz - Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o możliwości spłaty kredytu.Skład Orzekający Nr 2 postanowił zaopiniować pozytywnie [...]

Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu

Uchwałą nr 5/I/2015 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 września 2015 uchwalono co następuje: zaopiniować pozytywnie informację Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska o przebiegu wykonania budżetu Gminy [...]

Opinia RIO w sprawie absolutorium

Uchwała Nr 8/Kr/2015 Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 2 czerwca 2015 roku w sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy [...]

UCHWAŁA NR 3/Kd/2015 Z DNIA 16 stycznia 2015 r. (OPINIA O PRAWIDŁOWOŚCI PLANOWANEJ KWOTY DŁUGU GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA)

UCHWAŁA NR 3/Kd/2015SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 16 stycznia 2015 ROKUw sprawie  opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa chełmińska.PROJEKT UCHWAŁY (plik do pobrania) [...]

UCHWAŁA NR 2/D/2015 Z DNIA 15 stycznia 2015 r. (OPINIA O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU PRZEDSTAWIONEGO W UCHWALE BUDŻETOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA 2015 ROK)

UCHWAŁA NR 2/D/2015SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 15 STYCZNIA 2015 ROKUw sprawie:  opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa [...]

UCHWAŁA NR 8/WPF/2014 Z DNIA 4 GRUDNIA 2014 (OPINIA O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA)

UCHWAŁA NR 8/WPF/2014SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 4 GRUDNIA 2014 ROKUw sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa chełmińska.PROJEKT [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 4 GRUDNIA 2014 R. (OPINIA O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA 2015 ROK)

UCHWAŁA NR 8/P/2014SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 4 GRUDNIA 2014 ROKUw sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobran [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 4 GRUDNIA 2014 R. (OPINIA O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA 2015 ROK)

UCHWAŁA NR 6/Dpr/2014SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 4 GRUDNIA 2014 ROKUw sprawie:  opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2014 R. (OPINIA O INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2014 R.)

UCHWAŁA NR 4/I/2014SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 16 WRZEŚNIA 2014 ROKUw sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o przebiegu wykonania budżetu [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 9 MAJA 2014 R. 9 (OPINIA O WNIOSKU KOMISJI REWIZYJNEJ)

UCHWAŁA NR 8/Kr/2014SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYz dnia 9 maja 2014 rokuw sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 3 KWIETNIA 2014 R. (OPINIA O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK)

UCHWAŁA NR 6/S/2014SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYz dnia 3 kwietnia 2014 rokuw sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 21 MARCA 2014 R. (OPINIA O MOŻLIWOŚCI SPŁATY POŻYCZEK)

UCHWAŁA NR 9/K/2014SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 21 MARCA 2014 ROKUw sprawie: opinii o możliwości spłaty pożyczek planowanych do zaciągnięcia przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w 2014 [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 21 MARCA 2014 R. (OPINIA O MOŻLIWOŚCI SPŁATY KREDYTU)

UCHWAŁA NR 8/k/2014SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 21 MARCA 2014 ROKUw sprawie: opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Dąbrowa Chełmińska w 2014 roku.POSTAĆ [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 R. (OPINIA O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA 2014 ROK)

UCHWAŁA NR 8/P/2013SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKUw sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 3 GRUDNIA 2013 R. (OPINIA O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA 2014 ROK)

UCHWAŁA NR 7/Dpr/2013SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKUw sprawie:  opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy [...]

UCHWAŁA NR 8/WPF/2013 Z DNIA 30GRUDNIA 2013 (OPINIA O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA)

UCHWAŁA NR 8/WPF/2013SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 3 GRUDNIA 2013 ROKUw sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa chełmińska.POSTAĆ [...]

UCHWAŁA NR 10Kr/2013

UCHWAŁA NR 10 Kr/2013SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYz dnia 27 maja 2013 rokuw sprawie: opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dąbrowa [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 5 KWIETNIA 2013 R. (OPINIA O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA GMINY)

UCHWAŁA NR 9/S/2013SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 5 KWIETNIA 2013 ROKUw sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 5 GRUDNIA 2012 ROKU (OPINIA O PROJEKCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA)

UCHWAŁA NR 9/WPF/2012SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 5 GRUDNIA 2012 ROKUw sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa chełmińska.POSTAĆ [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 5 GRUDNIA 2012 R. (OPINIA O PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA 2013 ROK)

UCHWAŁA NR 9/P/2012SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 5 GRUDNIA 2012 ROKUw sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobran [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 5 GRUDNIA 2012 R. (OPINIA O MOŻLIWOŚCI SFINANSOWANIA PLANOWANEGO DEFICYTU PRZEDSTAWIONEGO W PROJEKCIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA 2013 ROK)

UCHWAŁA NR 6/Dpr/2012SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 5 GRUDNIA 2012 ROKUw sprawie:  opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 14 WRZEŚNIA 2012 R. (OPINIA O INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 R.)

UCHWAŁA NR 9/I/2012SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 14 WRZEŚNIA 2012 ROKUw sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o przebiegu wykonania budżetu [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 10 KWIETNIA 2012 R. (OPINIA O SPRAWOZDANIU Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 R.)

UCHWAŁA NR 6/S/2012SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 10 KWIETNIA 2012 ROKUw sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 27 stycznia 2012 ROKU.

UCHWAŁA NR 11/Kd/2012SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 27 STYCZNIA 2012 ROKUw sprawie  opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 27 stycznia 2012 ROKU

UCHWAŁA NR /D-9/2012SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 27 STYCZNIA 2012 ROKUw sprawie  opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Dąbrowa [...]

UCHWAŁA RIO Z DNIA 6 GRUDNIA 2011 ROKU

UCHWAŁA NR 8/WPF/2011SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 6 GRUDNIA 2011 ROKUw sprawie  opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa chełmińska na 2012 [...]

Uchwała RIO z dnia listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR 8/P/2011SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA LISTOPADA 2011 ROKUw sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2012 rok.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrani [...]

Uchwała RIO z dnia 6 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 8/Dpr/2011SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 6 GRUDNIA 2011 ROKUw sprawie:  opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy [...]

Uchwała RIO z dnia 19 września 2011 r.

UCHWAŁA NR 13/I/2011SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 19 WRZEŚNIA 2011 ROKUw sprawie: wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o przebiegu wykonania budżetu [...]

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

UCHWAŁA NR 8/S/2011SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYZ DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKUw sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za [...]

UCHWAŁA NR 16/I/2010

UCHWAŁA NR 16/I/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYz dnia 30 września 2010 r.w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Gminy Dąbrowa Chełmińska informacji o przebiegu wykonania [...]

UCHWAŁA NR 17/Kr/2010

UCHWAŁA NR 17/Kr/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYw sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Gminy Dąbrowa Chełmińska za [...]

UCHWAŁA NR 17/S/2010

UCHWAŁA NR 17/S/2010 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO NR 2 REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W BYDGOSZCZYw sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2009 [...]

metryczka