Sprawy obronne i wojskowe

Sprawy obronne i wojskowe

kwalifikacja wojskowa w 2023 r.

Na podstawie obwieszczenia Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 marca 2023r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2023r. informujemy, iż dla Gminy Dąbrowa Chełmińska wyznaczony został poniższy [...]

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2023 rok

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok [...]

Klauzula informacyjna RODO - kwalifikacja wojskowa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu [...]

metryczka