Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020

Podstawowe informacje o Powszechnym Spisie Rolnym 2020

Termin Najbliższy Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.Kogo obejmuje spis rolny? Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne [...]

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

  INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH   Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Gminny Komisarz Spisowy   ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na [...]

metryczka