REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W URZĘDZIE GMINY

 • rejestr zarządzeń Wójta Gminy,
 • rejestr wydanych upoważnień,
 • rejestr uchwał Rady Gminy,
 • rejestr aktów prawa miejscowego,
 • stały rejestr wyborców,
 • rejestr mieszkańców,
 • księga ślubów,
 • księga urodzeń, 
 • księga zgonów,
 • rejestr wydanych dowodów osobistych,
 • ewidencja działalności gospodarczej,
 • rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • rejestr zamówień publicznych,
 • ewidencja gruntów,
 • rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • rejestr decyzji administracyjnych o pozwoleniu na budowę,
 • ewidencja oddanych do użytkowania obiektów budowlanych,
 • ewidencja rozpoczynanych obiektów budowlanych,
 • ewidencja zgłoszeń budowy i robót budowlanych nie wymagających uzyskania pozwolenia na budowę,
 • rejestr delegacji,
 • rejestr zaświadczeń o dochodzie z gospodarstwa rolnego,
 • rejestr decyzji wymiarowych podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku leśnego,
 • rejestr przypisów i odpisów podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego i  podatku leśnego,
 • rejestr ulg i zwolnień podatkowych,
 • rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,
 • ewidencja pracowników zatrudnionych w szczególnym charakterze.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kalinowska - Sekretarz Gminy (27 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (27 czerwca 2003, 12:55:38)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (5 stycznia 2015, 12:18:20)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12310