Strona główna

Strona główna

Strona promocji Gminy znajduje się pod adresem
www.dabrowachelminska.lo.pl

W Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska
można potwierdzić PROFIL ZAUFANY
PROFIL ZAUFANY - szczegółowe informacje

GODZINY PRACY URZĘDU:

DZIEŃ GODZINY PRACY
PONIEDZIAŁEK 7:30 - 15:30
WTOREK 7:30 - 17:00
ŚRODA 7:30 - 15:30
(NIE PRZYJMUJEMY INTERESANTÓW*)
CZWARTEK 7:30 - 15:30
PIĄTEK 7:30 - 14:00

*NA PODSTAWIE REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
INTERESANTÓW PRZYJMUJE SIĘ W KAŻDY DZIEŃ ROBOCZY
W GODZINACH PRACY URZĘDU
ZA WYJĄTKIEM   ŚRODY


Wydział Komunikacji czynny jest w:
Poniedziałek, czwartek od 8:00 do 14:00
Wtorek od 8:00 do 16:30
Piątek od 8:00 do 11:00
Środa nieczynne
*
NA PODSTAWIE REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO URZĘDU GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

INTERESANTÓW PRZYJMUJE SIĘ W KAŻDY DZIEŃ ROBOCZY W GODZINACH PRACY URZĘDU
ZA WYJĄTKIEM   ŚRODY


WYKAZ TELEFONÓW DO PRACOWNIKÓW URZEDU - KLIKNIJ TUTAJ

ROZPOCZĘŁA SIĘ AKCJA SZCZEPIEŃ
PRZECIWKO COVID-19

Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest możliwa poprzez: 

- dedykowaną infolinię pod numerem: 989,
- lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
- Internetowe Konto Pacjenta.

Transport pacjentów na szczepienia przeciw COVID-19
Osoby mające trudności z dotarciem do punktu szczepień, które:
  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
  • mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze, niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień)
będą mogły skorzystać z transportu zorganizowanego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska. 

Osoby chcące skorzystać z transportu organizowanego przez Gminę Dąbrowa Chełmińska mogą się zgłaszać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 za pośrednictwem Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej lub poprzez kontakt z Gminnym Koordynatorem w sprawie szczepień przeciwko COVID-19.

Infolinia Gminna w sprawie szczepień
52 3816 005 wew. 31 lub wew. 51
( zapisy na szczepienia oraz sprawy organizacyjne dot. transportu osób mających trudności z dotarciem do punktu szczepień)

Zwracamy się z prośbą, aby każdy Senior, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień zgłosił taką informację już w momencie rejestracji lub najpóźniej 3 dni przed planowanym terminem szczepienia.

Więcej informacji na temat szczepień przeciw COVID-19 znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz pod numerem 989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Szczegółowe informacje (link do strony):
W celu minimalizowania ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa
Wójt Gminy prosi, by kontaktować się z pracownikami Urzędu
telefonicznie: 52 38 16 005 lub 52 38 16 056 
mailowo na adres: sekretariat@dabrowachelminska.lo.pl
składając korespondencję do skrzynki podawczej
umieszczonej przy wejściu do budynku Urzędu Gminy
            Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
/-/ Radosław Ciechacki

 INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNEJ SYTUACJI SPOWODOWANEJ RYZYKIEM WYSTĄPIENIE EPIDEMII ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAKŁADCE "KORONAWIRUS"

---------------------------------------------------------------------------
DYŻUR PRACOWNIKA ODR ODBYWA SIĘ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GZINIE
--------------------------------------------------------------------------
PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
NIE BĘDZIE ŚWIADCZYŁ USŁUG DO ODWOŁANIA


Z powodu zagrożenia zarażenia koronawirusem do odwołania zawieszone zostają:
- spotkania z psychologami, odbywające się w salce przy OSP w Dąbrowie Chełmińskiej,
- dyżury radcy prawnego w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy.PRZYDATNE LINKI:

CAŁDODBOWA INFORMACJA NFZ O KORONAWIRUSIE
TEL. 800 190 590

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY

CAŁODOBOWA INFORMACJA DLA OBYWATELA:
+48 222 500 115

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
KUJAWSKO-POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W BYDGOSZCZY
TEL. 52 34 97 390, e-mail:kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl

BIURO WOJEWODY
TEL. 52 34 97 788, e-mail: bw_sekretariat@bydgoszcz.uw.gov.pl


W tym trudnym dla nas wszystkich czasie pragniemy zaproponować Państwu telefoniczne wsparcie psychologa.

Porad udziela  psycholog Pani Violetta Ponczek pod numerem telefonu  697 543 351


Ułatwienia  w stanie epidemii, w otrzymaniu odpisu aktu stanu cywilnego dla ZUS

Informujemy o wypracowaniu tymczasowego rozwiązania usprawniającego przekazywanie odpisów aktu stanu cywilnego do ZUS, które ma na celu ograniczenie przemieszczania się osób, przy jednoczesnym umożliwieniu niezakłóconej realizacji czynności urzędowych.

Przy wykonywaniu czynności dotyczących wypłaty zasiłku pogrzebowego, macierzyńskiego ZUS będzie występował bezpośrednio do Urzędów Stanu Cywilnego w uzyskanie aktu stanu cywilnego odpisu .

Ważne
Aby ZUS mógł uzyskać potrzebny odpis aktu stanu cywilnego, musi otrzymać od osoby wnioskującej o zasiłek dane, które umożliwią urzędowi stanu cywilnego identyfikację osoby, której odpis dotyczy.

Szczegóły na stronie ZUS

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulatwienia-dla-klientow-zus-we-wlasnym-zakresie-pozyska-z-usc-odpis-aktu-stanu-cywilnego-potrzebny-do-wyplaty-zasilku/3366288


REJESTRACJA POJAZDÓW

W celu dokonania spraw związanych z rejestracją pojazdów należy umówić się wcześniej telefonicznie: (52) 381-60-05 wew. 52 (zasada zapisów: jedna sprawa = jeden termin)

1. WYDŁUŻONE TERMINY REJESTRACJI POJAZDÓW
Informujemy, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw został wydłużony do 180 dni termin na rejestrację pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz na zawiadomienie starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu.
Wydłużone do 180 dni terminy będą obowiązywały do 31 grudnia 2020 r.
Nowe rozwiązanie ma zastosowanie także w przypadku pojazdu sprowadzonego z UE oraz nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie specustawy tj. 31 marca 2020 r.

2. ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO
Dowód rejestracyjny stały można odebrać w godzinach pracy wydziału komunikacji bez potrzeby wcześniejszego umawiania się.

3. BRAK MIEJSCA W DOWODZIE NA BADANIA
Jeżeli skończyło się miejsce w dowodzie rejestracyjnym na kolejne badania techniczne należy przyjść do wydziału komunikacji z aktualnym badaniem technicznym, dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu (jeżeli była wydana) i złożyć wniosek o wymianę. Koszt zamówienia nowego dowodu rejestracyjnego to 54,50 zł. Jeżeli potrzebne będzie wydanie pozwolenia czasowego koszt wyniesie 73,50 zł. Możliwa płatność kartą.

4. ZBYCIE POJAZDU
Jeżeli pojazd został sprzedany należy zgłosić jego zbycie poprzez wypełnienie druku: zawiadomienia o zbyciu (druk dostępny pod linkiem: https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=247)  i dołączenie do niego dokumentu na podstawie którego nastąpiło zbycie (może być kopia). Można zgłosić ten fakt osobiście w wydziale komunikacji lub wysłać niezbędne dokumenty pocztą tradycyjną lub e-mailową.

tel. kontaktowy: 52 381-60-05 wew. 52
adres e-mailowy: komunikacja@dabrowachelminska.lo.pl

5. DODATKOWE INFORMACJE
Więcej informacji oraz druki do wypełnienia znajdziesz pod linkiem:   https://bip.powiat.bydgoski.pl/?c=247
tel. kontaktowy: 52 381-60-05 wew. 52


KLAUZULA INFORMACYJNA
 ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż
Administratorem Twoich danych osobowych
jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych powołano
Inspektora Ochrony Danych - Roberta Bagińskiego
adres e-mail: iod@dabrowachelminska.lo.pl
szczegółowe  informacje można znaleźć w katalogu Klauzule informacyjne RODO.

URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ

ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.:
(52) 36-46-055, 38-16-005, 38-16-056
fax: (52) 38-16-290

Nr rachunku bankowego: 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:
 NIP: 554-265-77-62     REGON: 092350642


tekst alternatywny

Szczegółowy wykaz telefonów i adresów e-mail: Dane teleadresowe

Radca Prawny Michał Lipiński udziela bezpłatnych porad prawnych
dla mieszkańców w każdy wtorek w godzinach 13:00 - 17:00
(pok. 9
)

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO (pok. 8)
określonego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD SYSTEMU I HARMONOGRAM DYŻURÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Wójt oraz Sekretarz Gminy przyjmują mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy


Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek (pok. 17)
w godzinach od 16:00 do 17:00
W przypadku niemożności pełnienia dyżuru
możliwy jest kontakt telefoniczny
pod numerem tel. 52 38 16 056 wew. 47 w godzinach pracy Urzędu

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
znajduje się przy ul. Bazowej 6 w Dąbrowie Chełmińskiej
czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 i środę od godz. 7.00 do 9.00 (wjazd od ul. Toruńskiej).

PRZYPOMINAMY

o zakazie spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków szczegóły w 'komunikatach'

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(WYNIKAJĄCĄ ZE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI)
UISZCZA SIĘ BEZ WEZWANIA

 – do 15-go każdego następnego miesiąca
(za m-c grudzień 2018 do 15 stycznia 2019 roku)

NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z wpisywaniem okresu za jaki wnoszona jest opłata
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (kliknij tutaj)

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
należy zgłaszać pod numerem telefonu:
dostępnym w zakładce
Awarie (Komunikaty)

więcej o awariach wod - kan w dziale KOMUNIKATY -> Awarie
________________________________________________________________________________________
Aktualne informacje dotyczące zagrożenia powodziowego
oraz o ostrzeżeniach meteorologicznych można uzyskać na stronach
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kiliknij
Informacje na temat możliwości aplikowania o środki finansowe z programu "Maluch +" aby przejść do informacji kliknij tutaj

Postępowanie w przypadku znalezienia rannej, dzikiej zwierzyny szczególy


metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (15 stycznia 2021, 23:06:52)
Zmieniono: dodanie informacji o szczepieniach

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 491020