Strona główna

Strona główna

Strona promocji Gminy znajduje się pod adresem
dabrowachelminska.pl

URZĄD GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
ul. Bydgoska 21
86-070 Dąbrowa Chełmińska

tel.:
(52) 36-46-055, 38-16-005, 38-16-056

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy:
/2h4v41qktu/SkrytkaESP

GMINA DĄBROWA CHEŁMIŃSKA:
 NIP: 554-265-77-62     REGON: 092350642

Nr rachunku bankowego: 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002

Szczegółowy wykaz telefonów i adresów e-mail: Dane teleadresowe

Koordynator do spraw dostępności - Dorota Kraska-Wadych
tel. 52 3816005 wew. 40
e-mail:sekretarz@dabrowachelminska.lo.plW Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska
można potwierdzić PROFIL ZAUFANY

GODZINY PRACY URZĘDU:WYKAZ TELEFONÓW DO PRACOWNIKÓW URZĘDU - KLIKNIJ TUTAJ


Wydział Komunikacji (godziny pracy):
OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZE UMÓWIENIE WIZYTY
POD NUMEREM TELEFONU: 52 38-16-056 WEW. 52


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wałdowo Królewskie, ulica Długa 32
(parter budynku byłej Szkoły Podstawowej)


pracownicy obsługujący świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, stypendia szkolne, dodatek osłonowy przyjmują interesantów w Wałdowie Królewskim przy ulicy Długiej 32 (drugie drzwi wejściowe od parkingu, parter, pokój nr 2)

telefon stacjonarny – 52 559-21-60
telefon komórkowy – 722-394-281 


pracownicy socjalni przyjmują interesantów w Wałdowie Królewskim przy ulicy Długiej 32 (pierwsze drzwi wejściowe do parkingu, parter, na lewo pokój nr 5 lub pokój nr 6)

telefon stacjonarny – 52 559-21-50
telefon komórkowy – 722-394-127 


Pomoc psychologiczna jest udzielana w Wałdowie Królewskim przy ulicy Długiej 32 (pierwsze drzwi wejściowe do parkingu, parter, na wprost pokój nr 4) 

Adres e-mail: gops@dabrowachelminska.lo.pl 

Adres strony internetowej Ośrodka:
https://gopsdabrowachelminska.naszops.pl/


Punkt obsługi mieszkańców - Czyste Powietrze
Gmina Dąbrowa Chełmińska podpisała porozumienie z WFOŚiGW w Toruniu w ramach współpracy przy realizacji  priorytetowego programu Czyste Powietrze.
Punkt obsługi mieszkańców czynny we wtorki od godz. 8.00 do 17.00. Obowiązuje wcześniejsze umówienie się pod nr telefonu:
52 3816 005 wew. 46.

Wójt oraz Sekretarz Gminy przyjmują mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków
codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy


Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje mieszkańców
w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek (pok. 17)
w godzinach od 16:00 do 17:00
W przypadku niemożności pełnienia dyżuru
możliwy jest kontakt telefoniczny
pod numerem tel. 52 38 16 056 wew. 47 w godzinach pracy Urzędu

KLAUZULA INFORMACYJNA
 ogólna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż
Administratorem Twoich danych osobowych
jest Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska
Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych powołano
Inspektora Ochrony Danych - Roberta Bagińskiego
adres e-mail: iod@dabrowachelminska.lo.pl
szczegółowe  informacje można znaleźć w katalogu Klauzule informacyjne RODO.

tekst alternatywny

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO (pok. 9)

działająca na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
PUNKT NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ
(OD 12.07.2021 R.) JEST CZYNNY W GODZINACH:
WTOREK 14:00 - 18:00
PIĄTEK 08:00 - 12:00
Osoby, które chcą skorzystać z porady proszone są o wcześniejszą rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu 501 615 484

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZASAD SYSTEMU I HARMONOGRAM DYŻURÓW ZNAJDUJE SIĘ W ZAKŁADCE NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Radca Prawny Urzędu -Michał Lipiński przyjmuje interesantów:

W PONIEDZIAŁKI, W GODZINACH 9:00 - 13:00
(dyżur przeniesiony 11.09 na 13.09.2023)

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH
znajduje się przy ul. Bazowej 6 w Dąbrowie Chełmińskiej
czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 i środę od godz. 7.00 do 9.00 (wjazd od ul. Toruńskiej).

OPŁATĘ ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
(WYNIKAJĄCĄ ZE ZŁOŻONEJ DEKLARACJI)
UISZCZA SIĘ BEZ WEZWANIA

 – do 15-go każdego następnego miesiąca
(przykład: za m-c styczeń 2023 roku do 15 lutego 2023 roku)

NA INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z wpisywaniem okresu za jaki wnoszona jest opłata

Pliki do pobrania:

Awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska
należy zgłaszać pod numerem telefonu:
dostępnym w zakładce
Awarie (Komunikaty)

więcej o awariach wod - kan w dziale KOMUNIKATY -> Awarie
________________________________________________________________________________________
Aktualne informacje dotyczące zagrożenia powodziowego
oraz o ostrzeżeniach meteorologicznych można uzyskać na stronach
Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Informacje na temat form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kiliknij

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (6 września 2023, 14:39:50)
Zmieniono: dodanie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 632662