ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Rejestr wyborców

W ramach platformy e - PUAP uruchomiono usługę umożliwiającą sprawdzenie czy dana osoba figuruje w rejestrze wyborców.Uwaga Aby skorzystać z powyższej usługi należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym [...]

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA

Aby można było złożyć wniosek do Urzędu w formie elektronicznej, konieczne jest założenie indywidualnego konta na platformie ePUAP (konto jest bezpłatne) oraz posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisania [...]

metryczka