Sprawy obronne i wojskowe

Sprawy obronne i wojskowe

Kwalifikacja Wojskowa 2022r.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGOz dnia 21 marca 2022 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2022 r.Termin kwalifikacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska Mężczyźni - 11.05.2022r. - 12.05.2022r.  Kobiety - 18.05.2022r. Miejsce: [...]

Klauzula informacyjna RODO - kwalifikacja wojskowa

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu [...]

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2022 rok

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok [...]

metryczka