"Czyste Powietrze"

Zakup i montaż kotła na węgiel w ramach programu „Czyste Powietrze” jest możliwy do 31.12.2021 r. Koszt będzie kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego swoim zakresem zakup i montaż kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r. (konieczne wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego z datą do 31.12.2021 r.).
Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie już można składać wniosków o dotacje na kotły węglowe.

Zwiększeniu uległy progi dochodowe w naborze do II części programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. W celu otrzymania wyższej dotacji do 37.000 zł – na wymianę pieca i termomodernizację domu, potrzebne będzie nadal zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Od 1 lipca 2021 r. z części II programu mogą skorzystać mieszkańcy gminy Dąbrowa Chełmińska, którzy uzyskają wymagane programem zaświadczenia, w tym:
  • osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 1564 zł/os. (gospodarstwa wieloosobowe),
  • osoby fizyczne (właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych) o dochodach miesięcznych do 2189 zł (gospodarstwa jednoosobowe),
Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez tutejszy GOPS, na podstawie żądań składanych przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji, które zamieszkują teren Gminy Dąbrowa Chełmińska.
Żądanie można złożyć osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.

Na podstawie art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: „Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu lub wojewódzkiego funduszu, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.”.
 
Definicja gospodarstwa domowego - rodzaje:
1) gospodarstwo domowe jednoosobowe - osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca, albo
2) gospodarstwo domowe wieloosobowe - osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód stanowi dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 
Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustala się:
1. W przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku
- na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.
2. W przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku
- na podstawie dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.
 
Począwszy od 1 lipca 2021 r. możliwe jest ubieganie się o  wsparcie na zakup i montaż kotła na pellet o podwyższonym standardzie. Dotacja może wynieść do 9.000 zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów). Przy podstawowym poziomie dofinansowania oraz do 12.000 zł w przypadku podwyższonego poziomu dotacji (nie więcej niż 60% kosztów).
 
Infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem: 22 340 40 80).
Infolinia WFOŚiGW w Toruniu 56 62 12 370 lub 56 62 12 371 (dla osób które planują złożyć wniosek o dofinansowanie)

 
Program „Czyste Powietrze” w wersji obowiązującej od 1 lipca 2021 r. i uwzględniającej ścieżkę bankową, dostępny jest do wglądu i pobrania na stronie czystepowietrze.gov.pl  (zakładka Weź dofinansowanie/Czyste Powietrze) oraz na Portalach Beneficjenta poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu - kliknij, aby przejść do Portalu Beneficjenta


metryczka


Wytworzył: Karolina Mikulska -Inspektor do spraw inwestycji i zamówień publicznych (16 listopada 2021)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (16 listopada 2021, 17:05:16)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (16 listopada 2021, 17:16:44)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1258