Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów

                                   [...]

Obwieszczenie o polowaniach: Koło Łowieckie nr 138 „Dąbrowa”

Dąbrowa Chełmińska, 18.10.2023 r. RGP.6150.3.2023.KO OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

OBWIESZCZENIE - polowania zbiorowe Koło Łowieckie nr 14 „Ostromecko-Zdrój”

Dąbrowa Chełmińska, 16.10.2023 r. RGP.6150.2.2023.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082 ze zm.) Wójt Gminy [...]

OBWIESZCZENIE - polowania zbiorowe Koło Łowieckie „Ostoja” w Mierzynku

Dąbrowa Chełmińska, 16.10.2023 r. RGP.6150.1.1.2023.KO     OBWIESZCZENIE - korekta Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082 ze zm.) [...]

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWAKUJAWSKO-POMORSKIEGOŚG-IV.721.52.2023Toruń, dnia 4 października 2023 rokuINFORMACJANa podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Obwieszczenie - polowania zbiorowe w obwodzie łowieckim nr 150 Lubicz i 139 Toporzysko.

Dąbrowa Chełmińska, 16.08.2023 r. RGP.6150.1.2023.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082 ze zm.) Wójt Gminy [...]

Szacowanie strat spowodowanych suszą w 2023 r.

Uwaga Rolnicy, wprowadzono zmiany w sposobie szacowania strat spowodowanych suszą w 2023 r !!! Podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę [...]

Przyjęcie MPZP

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania [...]

Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych z gminy Dąbrowa Chełmińska.

Firma TAXUS Jarosław Kostecki w związku z wykonywaniem na zlecenie Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy uproszczonych planów urządzenia lasu dla obrębów ewidencyjnych z gminy Dąbrowa Chełmińska, informuje że prace terenowe wykonywane są [...]

Zasady bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób

Wskazówki dotyczące zasad bioasekuracji gospodarstw utrzymujących drób w celu ograniczenia ryzyka przeniesienia wirusa grypy ptaków: [...]

Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie [...]

OBWIESZCZENIE - plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego „Ostoja” w Mierzynku

Dąbrowa Chełmińska, 10.11.2022 r. RGP.6150.5.2022.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) Wójt Gminy [...]

Obwieszczenie - Plan polowań zbiorowych na sezon 2022/2023 w obwodzie łowieckim nr 140

Dąbrowa Chełmińska, 11.10.2022 r. RGP.6150.4.2022.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173 ze zm.) Wójt Gminy [...]

Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym ASF

Rozporządzenie nr 8/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem [...]

Przystąpienie do zmiany studium - Nowy Dwór

ZP.6721.II.1.2021.MK   O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska. Dotyczy obszaru położonego w miejscowości Nowy [...]

Rozporządzenie dot. odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Rozporządzenie Nr 2/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie nr 9/2021 z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem [...]

Rozporządzenie dot. zamknięcia drobiu

Rozporządzenie Nr 4/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatów [...]

Obwieszczenie - polowania zbiorowe (Koło Łowieckie nr 138)

Dąbrowa Chełmińska, 03.11.2021 r. RGP.6150.2.2021.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa [...]

Obwieszczenie - polowania zbiorowe

Dąbrowa Chełmińska, 18.10.2021 r. RGP.6150.1.2021.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 ze zm.) Wójt Gminy Dąbrowa [...]

Obwieszczenie ws przystąpienia do sporządzenia MPZP -części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5

Dąbrowa Chełmińska, 23 listopada 2020 r.  Znak: ZP.6721.II.1.2020.MK   O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa [...]

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PROGRAMU „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2020 PLUS”

Dąbrowa Chełmińska, dnia 23.11.2020 r.           WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU PROGRAMU „Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – [...]

Plan polowań 2020 r.

Dąbrowa Chełmińska, 19.10.2020 r. RGP.6150.1.2020.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) Wójt Gminy [...]

Ogłoszenie o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

Uprzejmie informujemy o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie podziału województwa kujawsko-pomorskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowiec [...]

Zapytanie ofertowe na „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełmińska, 25.06.2020 r.   Zapytanie ofertowe nr RGP.271.1.2020.KO na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień [...]

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełmińska, 12.05.2020 r.   OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   1.      Ogłaszający:               Wójt Gminy [...]

Zapytanie ofertowe - „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełmińska, 27.04.2020 r. Zapytanie ofertowe „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa [...]

PLAN POLOWAŃ

Dąbrowa Chełmińska, 29.10.2019 r. RGP.6150.2.2019.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Wójt Gminy [...]

plan polowań

Dąbrowa Chełmińska, 23.10.2019 r. RGP.6150.1.2019.KO     OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 42 ab ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) Wójt Gminy [...]

MPZP Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska, dnia 14 czerwca 2018 r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska                         [...]

przystąpienie do sporządzenia MPZP części wsi Słończ

Dąbrowa Chełmińska, dnia 23 maja 2018 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

Przyjęcie MPZP - Wałdowo Królewskie

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Przyjęcie uchwały w sprawie MPZP części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 4

Dąbrowa Chełmińska, dnia 20 listopada 2017 r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Przystąpienie do sporządzenia MPZP części wsi Boluminek

Dąbrowa Chełmińska, dnia  8 listopada 2017 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa [...]

Ogłoszenie w sprawie przyjęcia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dąbrowa Chełmińska dnia 26.05.2017 r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale [...]

przystąpieniu do sporządzenia MPZP części wsi Dąbrowa Chełmińska

  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska                         Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 [...]

przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dąbrowa Chełmińska, dnia  2.06.2016 r.     OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

6220.II.03.04.2015.AKB                                       [...]

Obwieszczenie: odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 48 ust. 4 i art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 [...]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Zgodnie z art. 33, 34 i art. 74 § 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., [...]

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska                                Zgodnie z [...]

Ogłoszenie: przystąpienie do opracowania MPZP

Dąbrowa Chełmińska, dnia  20.04.2015r.     OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa [...]

OBWIESZCZENIE:Raport oddziaływania na środowisko

6220.II.04.10.2014/2015.AKB                               Dąbrowa Chełmińska, dnia 09.04.2015 [...]

ZAWIADOMIENIE: wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

6220.II.01.02.2015.AKB                                       [...]

OBWIESZCZENIE: o wydaniu postanowienia wznawiającego zawieszone postępowanie

Dąbrowa Chełmińska, 08.04.2015 r. 6220.II.04.09.2014/2015.AKB     OBWIESZCZENIE   o wydaniu przez Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska postanowienia wznawiającego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji [...]

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Dąbrowa Chełmińska, 05.03.2015 r.   Ogłoszenie o publicznych konsultacjach   Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2015 [...]

Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 30 grudnia 2013 r. uchwały nr XXXIV.304.2013 z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże

Dąbrowa Chełmińska, 2.01.2014r.   Znak:. ZP.7321-III/10-1.2014.TŁ   OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października [...]

Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 13 września 2012 r. uchwały nr XXXI.277.2013

Dąbrowa Chełmińska,  21.10.2013r.   Znak:. 7321-IV/10-4/2013   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października [...]

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

Program opieki nad zwierzętami Ogłoszenie o publicznych konsultacjach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2013 rok Działając na podstawie ustawy [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów.     Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. [...]

Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 13 września 2012 r. uchwały nr XIX.169.2012

Dąbrowa Chełm. 2012-09-18   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

SZANOWNI MIESZKAŃCY!     Informujemy, że od 1 lipca 2013 roku, Gmina Dąbrowa Chełmińska przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek w zakresie odbioru odpadów komunalnych*. W związku z tym 30 czerwca 2013 roku [...]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Szanowni Mieszkańcy!    W dniach 19 - 20 czerwca br. w godz. 8:00-17:00 przeprowadzona zostanie zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z poniższym harmonogramem: [...]

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Dąbrowa Chełmińska”Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza konsultacje z organizacjami [...]

Ogłoszenie o podjęciu uchwały nr Nr XII/94/11w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Dąbrowa Chełmińska-Kokocko i drogi gminnej Nowy Dwór-Gzin.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Ogłoszenie o podjęciu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

Ubój zwierząt gospodarskich na własny użytek

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy informuje, że dopuszczalny jest ubój na własny użytek cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec i kóz oraz trzody chlewnej pochodzących z własnego gospodarstwa. 1. W przypadku uboju cieląt do [...]

metryczka