Wybory do Izb Rolniczych

24 września 2023 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych na kolejną 4-letnią kadencję, obejmującą lata 2023-2027.

Okręgowa Komisja Wyborcza nr 22 w Dąbrowie Chełmińskiej, w dniu 4 września 2023 r. podjęła uchwałę o obsadzeniu mandatów bez przeprowadzenia głosowania, ponieważ w terminie do 4 września 2023 r. zarejestrowano dwóch kandydatów, co oznacza, że liczba zgłoszonych i zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie mandatów do obsadzenia.

W dwumandatowym okręgu wyborczym nr 22 w Dąbrowie Chełmińskiej, członkami Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Bydgoskiego zostały:
Pani Aleksandra Kirchner-Banach;
Pani Katarzyna Bukowska.

OBWIESZCZENIE Komisji Okręgowej z dnia 4 września 2023 r. (kliknij, aby pobrać) (36kB) pdf

Na stronie internetowej Kujawsko Pomorskiej Izby Rolniczej (www.kpir.pl) funkcjonuje zakładka Wybory 2023, gdzie publikowane są wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przygotowań do tegorocznych wyborów do samorządu rolniczego. Strona będzie na bieżąco uzupełniana o kolejne informacje.

Informuję o wyłożeniu Spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.
Spis można przeglądać do dnia 1 września 2023 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu.

Ze względu na obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, nie udziela się informacji o innych osobach widniejących w spisie.


Ważne daty:

- do dnia 4 września 2023 roku zgłaszanie kandydatów do Rad Powiatowych,

- od dnia 25 sierpnia do dnia 1 września 2023 roku wyłożenie w Urzędzie Gminy Spisu Członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w wyborach.
Spis będzie wyłożony w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu.

- 24 września 202023 – DZIEŃ WYBORÓW. (Gdy liczba zgłoszonych kandydatów będzie równa z ilością mandatów w okręgu, głosowania nie przeprowadza si, a zarejestrowani kandydaci zostaną uznani za wybranych członków Rady Powiatowej).


Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie Kujawsko - Pomorskiej Izby Rolniczej:  (www.kpir.pl), w zakładce: Wybory 2023,


Uchwałą Wojewódzkiej Komisji Wyborczej, zostały powołane Okręgowe Komisje Wyborcze.


Gmina Dąbrowie Chełmińska stanowi okręg wyborczy nr 22

Skład Okręgowej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej:
1.    Kraska-Wadych Dorota - Przewodniczący OKW,
2.    Blamowski Krystian - Wiceprzewodniczący OKW,
3.    Młodawski Włodzimierz - Sekretarz OKW,
4.    Kaczor Ryszard - Członek OKW,
5.     Kociniewska Hanna - Członek OKW.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej:
Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska, biuro nr 15.

Dyżury Okręgowej Komisji Wyborczej w Dąbrowie Chełmińskiej:

  • 29 sierpnia 2023 r. w godzinach od 15:00 do 17:00;
  • 1 września 2023 r. w godzinach od 8:00 do 11:00;
  • 4 września 2023 r. w godzinach od 13:00 do 15:30.

Do pobrania:
Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej (40kB) pdf
Nabór kandydatów do Komisji Okręgowej

W związku z zarządzonymi wyborami do Rad Powiatowych Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Urząd Gminy przyjmuje zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Okręgowej.

Członkiem komisji mogą być wyłącznie rolnicy (płatnicy podatku rolnego) zamieszkali na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska. Komisja będzie prowadziła wybory do Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w dniu 24 września 2023 r. (niedziela) w lokalu wyborczym w Dąbrowie Chełmińskiej (głosowanie przeprowadzane będzie w godz. 8.00-18.00). Udział w pracach komisji wyklucza z możliwości ubiegania się o mandat radnego powiatowego izby rolniczej.
Kandydat na członka Komisji winien złożyć czytelnie wypełnione zgłoszenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (poniżej dokumenty od pobrania). Zgłoszenie wraz z załącznikiem należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, pokój nr 14, w terminie do dnia 8 sierpnia 2023 r. O udziale w pracach Komisji decyduje kolejność zgłoszeń.

PLIKI DO POBRANIA:
druk zgłoszenia - kliknij, aby pobrać (12kB) word
druk zgody na przetwarzanie danych osobowych (12kB) wordW związku z zarządzeniem przez Krajową Radę Izb Rolniczych wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych oraz wyznaczeniem terminu wyborów na dzień 24 września 2023 roku, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza przystąpiła do przygotowań organizacyjnych.


metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (26 lipca 2023)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (26 lipca 2023, 12:40:09)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (5 września 2023, 12:35:46)
Zmieniono: dodanie obwieszczenia OKW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 766