Organizacje Pozarządowe i Podmioty Pożytku Publicznego

Organizacje Pozarządowe i Podmioty Pożytku Publicznego

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie [...]

Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku Na podstawie ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności [...]

Programy współpracy

Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:na rok 2022: [...]

sprawozdania

Sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy dąbrowa chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego: [...]

metryczka