Podstawowe informacje

W związku z uchwałą nr LI.463.2022 (kliknij na numer uchwały) Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024-2033 w tym trybu konsultacji przystępuje się do opracowania powyższego dokumentu.

Chcemy, aby w proces tworzenia strategii zaangażowani byli przedstawiciele różnych grup społecznych, dlatego już dzisiaj zapraszamy wszystkich Państwa do aktywnego udziału w planowanych do realizacji konsultacjach społecznych.

Wszelkie sugestie i uwagi dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2024 - 2033 prosimy kierować na adres mailowy:

strategia@dabrowachelminska.lo.pl

Jednocześnie informuję, że informacje dotyczące etapu oraz postępu prac i kolejne wersji Strategii będą zamieszczane sukcesywnie na stronach niniejszego biuletynu informacji publicznej.

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W TWORZENIU STRATEGII ROZWOJU NASZEJ GMINY

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (30 marca 2023)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (30 marca 2023, 14:27:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1010