Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z terenu gminy Dąbrowa Chełmińska - zapytanie ofertowe

Dąbrowa Chełmińska, 07.04.2022 r.   Zapytanie ofertowe nr RGP.271.1.2022.KO Gmina Dąbrowa Chełmińska zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania obejmującego: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka [...]

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska uprzejmie informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych [...]

metryczka