Ogłoszenia

Ogłoszenia

Postanowienie dot. decyzji celu publicznego nr 2/2023 z dnia 06.06.2023r.

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977) zawiadamiam, że w dniu 29 [...]

Decyzja cel publiczny - Gzin Górny budowa wodociągu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. [...]

cel publiczny - zebranie mat. dow. - wodociąg Gzin Górny

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) zawiadamiam, że został [...]

Decyzja nr 3/2023 cel publiczny- budowa drogi na Strzyżawie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie - Decyzja 2.2023 cel publiczny

   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2023 r., poz. 775) oraz art. 53 ust. 1 [...]

zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego- droga Strzyżawa

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977) zawiadamiam, że został [...]

cel publiczny - obwieszczenie zebranie materiału dow.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został [...]

Informacja: inwestycje w zakresie elektrowni wiatrowych

Dąbrowa Chełmińska 12.05.2023 r. ZP.6724V.24.2023.AG I N F O R M A C J A W związku z wejściem w życie z dniem 23.04.2023 r. nowelizacji Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. [...]

cel publiczny - wszczęcie postępowania budowa drogi gminnej w miejscowości Strzyżawa

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu [...]

wszczęcie postępowania inwestycja celu publicznego - wodociąg Gzin Górny

ZAWIADOMIENIE  o wszczęciu postępowania   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 27.04.2023r., na [...]

wszczęcie postępowania- cel publiczny - budowa sieci wodociągowej na terenie działek 206, 202/18, 202/19, 202/6 w Dąbrowie Chełmińskiej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 17.04.2023 r. [...]

Decyzja nr 1/2023 - cel publiczny

Dąbrowa Chełmińska, 16.03.2023 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 [...]

zebranie materiału dowodowego- budowa sieci wodociągowej dz. 390/2 w Czarżu

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantem [...]

Zawiadomienie wszczęcie postępowania inwestycja celu publicznego - budowa sieci wodociągowej w Czarżu

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam, że w dniu [...]

OGŁOSZENIE o przyjęciu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska           Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 23.12.2022

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, działając na podstawie art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na [...]

INFORMACJA O II WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W NOWYM DWORZE

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, działając na podstawie art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, działając na podstawie art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na [...]

PRZYPOMNIENIE - II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Nowym Dworze

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. [...]

Cel publiczny - decyzja nr 9/2022

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Obwieszczenie decyzja 8/2022 - cel publiczny

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej w Nowym Dworze

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. [...]

Obwieszczenie decyzja 7/2022 - cel publiczny

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

zawiadomienie zebranie mat. dow.-cel publiczny - Dąbrowa Chełmińska

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został [...]

inwestycja celu publicznego - zebranie mat. dowodowego- Gzin Górny

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany [...]

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU 24.08.2022 r.

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska, działając na podstawie art. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na [...]

Obwieszczenie zebranie materiału dowodowego - cel publiczny - budowa linii kablowej w Reptowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został [...]

decyzja celu publicznego nr 5/2022 - budowa wodociągu w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska, 04.08.2022 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z [...]

wszczęcie postępowania - cel publiczny - wodociąg w Dąbrowie Chełmińskiej

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że [...]

wszczęcie postępowania cel publiczny - wodociąg w Gzinie Górnym

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że [...]

Zebranie materiału dowodowego- wodociąg Gzin Górny

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany [...]

Zebranie materiału dowodowego - wodociąg Wałdowo Królewskie

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że [...]

Decyzja 4/2022 - cel publiczny - budowa drogi w Sołectwie Borki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA ogłasza: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. [...]

wszczęcie postępowania cel publiczny - w Reptowie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Słończ Nr 2

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach [...]

obwieszczenie - cel publiczny - budowa drogi w Sołectwie Borki

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

obwieszczenie - cel publiczny - budowa sieci wodociągowej na terenie działki 21/18 obręb ewidencyjny Wałdowo Królewskie

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

OBWIESZCZENIE nr 2 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 8.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XLI.386.2022 z dnia 31 [...]

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 8

Zgodnie z art. 39.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.) [...]

Decyzja nr 3/2022- cel publiczny

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

wszczęcie postępowania- inwestycja celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

obwieszczenie zebranie materiału dowodowego - inwestycja celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał [...]

Cel publiczny- wydana decyzja Nr 2/2022.

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- cel publiczny

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.04.2022 [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania cel publiczny- rozbudowa budynku OSP w Gzinie

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 21.03.2022 [...]

Postanowienie prostujące omyłki pisarskie w Decyzji Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 6/2021 z dnia 20.05.2021 r

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) zawiadamiam, że w dniu 24 lutego [...]

przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium - Nowy Dwór

ZP.6721.II.1.2021.MK     O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska. Dotyczy obszaru położonego w [...]

Decyzja nr 1/2022 cel publiczny

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Cel publiczny - decyzja nr 15- Gzin Górny

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Cel publiczny - decyzja nr 14- Gzin

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia [...]

Cel publiczny - decyzja nr 13 - Reptowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO- GZIN

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn/0,4kV na działkach o nr 34/3, 256, 257, 261/4, 278/1, 280 dla [...]

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego, na działce nr 319/3 w miejscowości [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska 29.11.2021 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dąbrowa Chełmińska 22.11.2021 r. ZP.6733.14.1.2021.KO ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

Budowa sieci wodociągowej w Boluminie

Dąbrowa Chełmińska 17.11.2021 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., [...]

wszczęcie postępowania- cel publiczny- budowa sieci kablowej nN 0,4 kV dla zasilania domu jednorodzinnego, na działce nr 319/3 w miejscowości Gzin

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 [...]

wszczęcie postępowania - cel publiczny - budowa sieci wodociągowej PCV wraz z hydrantami na działkach nr 301/21, 289/1, 299/3 w miejscowości Reptowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 [...]

wszczęcie postępowania - cel publiczny - budowa sieci kablowej nn 0,4 kV na działce nr 91 w Wałdowie Królewskim

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 października 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Jerzego Tomasika, [...]

Wszczęcie postępowania - lokalizacja celu publicznego - Czarże

Dąbrowa Chełmińska 12.10.2021 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) [...]

Decyzja nr 9/2021 inwestycja celu publicznego polegającego na budowie sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na dz. 251/24 w miejscowości Gzin

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

decyzja cel publiczny- inwestycja polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do działek 333/54 i 334/54 w m. Reptowo

Dąbrowa Chełmińska,  13.09.2021 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. [...]

decyzja cel publiczny - inwestycja polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do działek 333/69 i 333/73 w m. Reptowo

Dąbrowa Chełmińska,  13.09.2021 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 [...]

wszczęcie postępowania - cel publiczny- budowa sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi na działce nr ewid. 126/1 w miejscowości Bolumin

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 26 [...]

cel publiczny - wydana Decyzja nr 6/2021, inwestycja polegająca na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami zewnętrznymi w miejscowości Pień

 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 [...]

wszczęcie postępowania cel publiczny - budowa sieci kablowej nn/0,4kV dla potrzeb zasilania domu jednorodzinnego na dz. 251/24 w miejscowości Gzin

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu [...]

wszczęcie postępowania- cel publiczny - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do działek 333/54 i 334/54 w m. Reptowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 [...]

wszczęcie postępowania- cel publiczny - budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV do działek 333/69 i 333/73 w m. Reptowo

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 11 sierpnia 2021r. na [...]

Zebranie materiału dowodowego- budowa sieci wodociągowej w Pniu

ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami [...]

zawiadomienie o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z hydrantami w miejscowości Pień

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2021r. na wniosek pełnomocnika Pana Tomasza Surmy, działającego [...]

Obwieszczenie o budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV

Dąbrowa Chełmińska 28.06.2021 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r., poz. 741) [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci nn/0,4 kV w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 08.06.2021 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz [...]

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 05.05.2021 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci kablowej nn 0,4kV w miejscowości Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 21.04.2021 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 21.04.2021 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego ws. budowy sieci elektroenergetycznej SN 15kV w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska, 21.04.2021r. ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci SN w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska 19.03.2021 r. ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie umorzenia postępowania w sprawie budowy sieci SN w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska 17.03.2021 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska              Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania [...]

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej z hydrantami w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 15.03.2021 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 [...]

Decyzja: sieć wodociągowa rozdzielczej - Czarże

Dąbrowa Chełmińska 15.02.2021 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 [...]

Zebranie materiału dowodowego: Sieć wodociągowa Czarże

Dąbrowa Chełmińska 04.02.2021 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 [...]

Decyzja 18/2020: Sieć kablowa nn - Gzin

Dąbrowa Chełmińska 23.12.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy [...]

Przystąpienie do sporządzenia MPZP terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5

Dąbrowa Chełmińska, 23 listopada 2020 r.  Znak: ZP.6721.II.1.2020.MK O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 5. [...]

Zebranie materiału dowodowego - linia kablowa nn - Czarże

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że [...]

Decyzja. Budowa wodociągu w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 07.10.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 [...]

Decyzja ws budowy elektroenergetycznych linii kablowych nn w Boluminie

Dąbrowa Chełmińska 16.09.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska      Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze [...]

Obwieszczenie o budowie zalicznikowej linii kablowej nn 0,4kV w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 14.09.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze [...]

Decyzja w sprawie budowy obiektu telekomunikacyjnego T-Mobile Polska S.A. w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 09.09.2020 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci Nn w Boluminie

Dąbrowa Chełmińska 24.07.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej nn w Wałdowie Król.

Dąbrowa Chełmińska 22.07.2020 r.        OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej w Wałdowie Król.

                                         &nbs [...]

Decyzja -inwestycja celu publicznego: stacja transformatorowej Boluminek

Dąbrowa Chełmińska 22.06.2020 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze [...]

Postanowienie prostujące omyłki pisarskie

Dąbrowa Chełmińska 02.06.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców

KOMUNIKAT Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska               Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z [...]

Zawiadomienie: Sieć kablowa - Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 15.05.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii kablowej nn/0,4kV w Wałdowie Królewskim

                                         &nbs [...]

Wszczęcie postępowania- budowa stacji transformatorowej SN/nn Boluminek

Dąbrowa Chełm., 30.03.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) zawiadamiam, że [...]

Wydano decyzję w sprawie linii elektroenergetycznej w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 06.03.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz art. [...]

Decyzja w sprawie linii elektroenergetycznej w Boluminie

Dąbrowa Chełm., 06.03.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2020 r., poz. 256) oraz [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie sieci nn - Boluminek

Dąbrowa Chełm., 24.02.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie sieci nn - Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełm., 24.02.2020 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej i przyłącza nn w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 28.01.2020 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej i przyłącza nN w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 15.01.2020 r.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Boluminek

Dąbrowa Chełm., 15.01.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej i przyłącza nN 0,4kV w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 13.01.2020 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej podziemnej nn w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 13.01.2020 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 23.12.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

ZEBRANIE MATERIAŁU DOWODOWEGO SPRAWIE PRZEBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ 1kV W MIEJSCOWOŚCI WAŁDOWO KRÓLEWSKIE

Dąbrowa Chełm., 19.12.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie przebudowy linii napowietrznej 1kV

Dąbrowa Chełm., 20.11.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy podziemnej sieci elektroenergetycznej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 20.11.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze [...]

Decyzja w sprawie budowy elektroenergetycznej linii kablowej do 1kV w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 28.10.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy linii elektroenergetycznej do 1kV w Wałdowie Królewskim

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY SIECI KABLOWEJ W WAŁDOWIE KRÓLEWSKIM

Dąbrowa Chełm., 17.09.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY SIECI ENERGETYCZNEJ KABLOWEJ W OSTROMECKU

Dąbrowa Chełm., 13.09.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ W GZINIE

Dąbrowa Chełm., 13.09.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W STRZYŻAWIE

Dąbrowa Chełm., 13.09.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy linii kablowych do 1kV w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 06.09.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii kablowych do 1kV w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełm., 06.08.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Strzyżawie

Dąbrowa Chełm., 31.07.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 12.07.2019 r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 [...]

Obwieszczenie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 04.07.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

Obwieszczenie w sprawie budowy sieci wodociągowej wraz z hydrantami naziemnymi przeciwpożarowymi w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełm., 02.07.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że [...]

Obwieszczenie w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełm., 2019-07-02  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy sieci kablowej wraz z wymianą 3 przęseł linii napowietrznej ob. geodezyjny Ostromecko

Dąbrowa Chełm., 25.06.2019 r. OBWIESZCZENIEWójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy linii kablowej Nn w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 19.06.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy w budynku OSP w Gizinie

Dąbrowa Chełm., 29.05.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze [...]

Decyzja w sprawie budowy linii kablowej niskiego napięcia ob. geodezyjny Wałdowo Królewskie i Bolumin

Dąbrowa Chełm., 2019-05-24  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej w Gzinie

Dąbrowa Chełm., 2019-05-09  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej w miejscowości Boluminek

Dąbrowa Chełm., 2019-05-06  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j., Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci wodociągowej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 29.04.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Ogłoszenie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko

OGŁOSZENIEWójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej - obręb Czemlewo

Dąbrowa Chełm., 2019-02-06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej - obręb geodezyjny Czarże

Dąbrowa Chełm., 2019-02-06 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej - obręb geodezyjny Gzin Górny

Dąbrowa Chełm., 06.02.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej w Czarżu

Dąbrowa Chełm., 06.02.2019 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) [...]

Wszczęcie postępowania ws budowy sieci wodociągowej Gzin Górny

Dąbrowa Chełm., 2019-01-02 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, [...]

Wszczęcie postępowania

Dąbrowa Chełm., 2019-01-02 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej podziemnej niskiego napięcia 0,4 kV w Czemlewie

Dąbrowa Chełm., 2018-12-20  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie rozbudowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego dla zasilania obiektu handlowego Dino Polska S.A. w Dąbrowie Chełmińskiej

Dąbrowa Chełmińska, dnia 24.10.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii niskiego napięcia 0,4 kV w miejscowości Dąbrowa Chełmińska

Dąbrowa Chełmińska 3.10.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: [...]

Decyzja administracyjna w sprawie przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami] [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551

Dąbrowa Chełmińska, dnia 18.09.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Decyzja ws sieci inteligentnej w Boluminku

Dąbrowa Chełmińska 4.09.2018  r. OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Boluminek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko   Na [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy sieci inteligentnej: linie i stacje SN i nn we wsi Boluminek

Dąbrowa Chełmińska, dnia 14.08.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie budowy linii niskiego napięcia dla domu jednorodzinnego w miejscowości Nowy Dwór

Dąbrowa Chełmińska, dnia 14.08.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Wszczęcie postępowania w sprawie przebudowy przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 551

Dąbrowa Chełmińska 7.08.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity [...]

Decyzja w sprawie budowy sieci wodociągowej we wsi Reptowo

Dąbrowa Chełmińska 1.08.2018  r.  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska                      Zgodnie z art. 53 ust. 1 [...]

Obwieszczenie: Wydanie decyzji w sprawie budowy zewnętrznej instalacji gazowej zasilającej kocioł gazowy w OSP Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 24.07.2018  r.OBWIESZCZENIEWójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze [...]

Zebrano materiał dowodowy: budowa sieci wodociągowej w Reptowie

Dąbrowa Chełmińska, dnia 17.07.2018 r.ObwieszczenieWójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze [...]

Zebranie materiału dowodowego zewnętrzna instalacja gazowa - Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska, dnia 16.07.2018r.ObwieszczenieWójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze [...]

budowa sieci inteligentnej: linie i stacje SN i nn w Boluminku

Dąbrowa Chełm., 2018-07-05 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) [...]

postępowanie administracyjne: przebudowa stacji trafo - Boluminek

Dąbrowa Chełmińska 19.06.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 [...]

decyzja administracyjna: stacja bazowa telefonii komórkowej

Dąbrowa Chełmińska 19.06.2018  r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

MPZP Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska, dnia 14 czerwca 2018 r.     OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostromecko.   Na [...]

Decyzja: Wodociąg w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 12.06.2018  r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 [...]

Wszczęcie postępowania. Wodociąg Reptowo

Dąbrowa Chełmińska 6.06.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Stacja bazowa telefonii komórkowej - Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska, dnia 29.05.2018 r. OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

Postępowania: zewnętrzna instalacja gazowa - Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 23.05.2018 r. OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. [...]

przystąpienie do sporządzenia MPZP części wsi Słończ

Dąbrowa Chełmińska, dnia 23 maja 2018 r.   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   o przystąpieniu do sporządzenia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi [...]

Wydanie decyzji: Wodociąg Wałdowo Królewski

Dąbrowa Chełmińska 21.05.2018  r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 [...]

Decyzja administracyjna: Wodociąg w Wałdowie Król.

Dąbrowa Chełmińska 25.04.2018  r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity [...]

Zebranie materiału dowodowego: Wodociąg Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska, dnia 11.04.2018 r.   OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Wznowienie postępowania: telefonia komórkowa

Dąbrowa Chełmińska 9.04.2018 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. [...]

Budowa sieci wodociągowej

Dąbrowa Chełmińska 16.03.2018 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 [...]

Wszczęcie postępowania - wodociąg Wałdowo Król.

Dąbrowa Chełmińska 21.02.2018 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

Przystąpienie do sporządzenia MPZP części wsi Boluminek

Dąbrowa Chełmińska, dnia 8 listopada  2017 r.   OGŁOSZENIE   WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi [...]

Ponowne wyłożenie MPZP - Wałdowo Królewskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAo wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 17 pkt 9 [...]

Zawieszenie postępowania ws stacji bazowej telefonii komórkowej

Dąbrowa Chełmińska 21.07.2017 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Podjęcie postępowania administracyjnego: wodociąg Gzin

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] zawiadamiam, o podjęciu z urzędu [...]

Zawieszenie postęp. administr.- wodociąg Gzin

Dąbrowa Chełmińska 13.06.2017 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] [...]

Decyzja administracyjna ws. wodociągu w Reptowie

Dąbrowa Chełmińska 8.06.2017 r.OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r. poz. 1073] [...]

Wyłożenie projektu MPZP części wsi Wałdowo Królewskie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wałdowo Królewskie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie [...]

Wszczęcie postępowania: Wodociąg REPTOWO

Dąbrowa Chełmińska 18.04.2017 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. [...]

Wszczęcie postępowania: Wodociąg GZIN

Dąbrowa Chełmińska 18.04.2017 r.   OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa ChełmińskaZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 r. [...]

przystąpieniu do sporządzenia MPZP części wsi Dąbrowa Chełmińska

  Dąbrowa Chełmińska, dnia 15 marca 2017 r.       OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego [...]

OBWIESZCZENIE: zostało wszczęte postępowanie - budowa linii niskiego napięcia w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska 11.08.2016 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2016 [...]

OBWIESZCZENIE: decyzja administracyjna celu publicznego - wydzielenie gruntów pod drogę

Dąbrowa Chełmińska 27.06.2016 r.   OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce położonej w obrębie geodezyjnym Bolumin

Dąbrowa Chełmińska 8.06.2016 r.     OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej

Dąbrowa Chełmińska 8.06.2016 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska               Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska

  OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z [...]

Postępowanie administracyjne: lokalizacja inwestycji celu publicznego- budowę sieci wodociągowej

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.] zawiadamiam, że w dniu 9 lipca [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca [...]

OBWIESZCZENIE: Zebrano materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska 20.04.2015 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 20.04.2015 r.   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa [...]

Wszczęto postępowanie:lokalizacja inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska 7.04.2015 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r. [...]

OBWIESZCZENIE: wydano decyzję administracyjną w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska  17.03.2015 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. [...]

OBWIESZCZENIE:zebranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska, dnia 4.03.2015 r.     OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa istniejącej linii napowietrznej na działkach we wsi Strzyżawa.

Dąbrowa Chełmińska 18.02.2015 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska 18.02.2015 r. OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci SN 15 kV, nn 0,4kV oraz słupowej stacji na działkach obręb Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 10.02.2015 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej istniejącej linii napowietrznej w miejscowości Słończ

Dąbrowa Chełmińska 28.01.2015 r.       OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska                   Zgodnie z art. 53 [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kontenerowej stacji transformatorowej oraz sieci kablowej we wsi Strzyżawa

Dąbrowa Chełmińska 31.12.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce położonej w obrębie geodezyjnym Wałdowo Królewskie

Dąbrowa Chełmińska 12.12.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na działce nr w obrębie Wałdowo Król.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 2.12.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa zatoki autobusowej przy drodze wojewódzkiej nr 551 obręb Gzin Górny.

Dąbrowa Chełmińska  6.11.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa wodociągu na nieruchomości w Wałdowie Król.

Dąbrowa Chełmińska 31.10.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zatoki autobusowej w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska, dnia  27.10.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zatoki autobusowej w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska 06.10.2014 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska               Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej n.n. na działkach w miejscowości Reptowo obręb Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska  12.09.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami

Dąbrowa Chełmińska  8 września 2014 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa elektroenergetycznej linii kablowej w miejscowości Reptowo

Dąbrowa Chełmińska 02.09.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa stacji transformatorowej w Dąbrowie Chełmińskiej i Otowicach

Dąbrowa Chełmińska, dnia 28.08.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej n.n. dla budynków mieszkalnych w miejscowości Reptowo

Dąbrowa Chełmińska 25.07.2014 r.   OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii SN kablowej w miejscowości Słończ

Dąbrowa Chełmińska  24.07.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce we wsi Gzin

Dąbrowa Chełmińska 24.07.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce nr 290/2 obręb Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 15.07.2014 r.        OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej na działkach w miejscowości Słończ.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 15.07.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej działkach obręb Dąbrowa Chełmińska i obręb Otowice.

Dąbrowa Chełmińska 11.07.2014 r.   OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na nieruchomości we wsi Gzin

Dąbrowa Chełmińska 25.06.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii elektroenergetycznej w miejscowości Słończ

Dąbrowa Chełmińska 30.05.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska                   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działkach w Reptowie

Dąbrowa Chełmińska 5.05.2014 r.     OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego

Dąbrowa Chełmińska  25.04.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działkach w Reptowie

Dąbrowa Chełmińska 17.04.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowo-napowietrznej oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego na nieruchomościach we wsi Wielka Kępa i Mozgowina

Dąbrowa Chełmińska, dnia 17.04.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa słupowej stacji transformatorowej

Dąbrowa Chełmińska, dnia 15.04.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej na działkach obręb Dąbrowa Chełmińska i obręb Gzin Górny.

Dąbrowa Chełmińska 11.04.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa słupa linii napowietrznej z przyłączem kablowym dla zasilania budynku w miejscowości Gzin.

Dąbrowa Chełmińska 7.04.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej na działkach obręb ewidencyjny Dąbrowa Chełmińska oraz we wsi Gzin.

Dąbrowa Chełmińska 1 .04.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa słupa linii napowietrznej wraz z przyłączem kablowym na działce w Gzinie Górnym

Dąbrowa Chełmińska 25.03.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociągowej na nieruchomości we wsi Reptowo

Dąbrowa Chełmińska 17.03.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE: Wznowienie postępowania sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowo-napowietrznej oraz rurociągu [...].

Dąbrowa Chełmińska 10.03.2014 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej z powiązaniami kablami SN

Dąbrowa Chełmińska 4.03.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-wstawienie słupa SN z rozłącznikiem oraz ułożenie kabla na działce w Gzinie Górnym

Dąbrowa Chełmińska 3.03.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej na działkach w Dąbrowie Chełm. oraz w Gzinie.

Dąbrowa Chełmińska 26.02.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupa linii napowietrznej wraz z przyłączem kablowym dla zasilania budynku mieszkalnego.

Dąbrowa Chełmińska 26.02.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa drogi gminnej w klasie pieszo-jezdnia łączącej ulicę Spokojną z ulicą Słoneczną w miejscowości Czarże

Dąbrowa Chełmińska  24.02.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-wstawienie słupa SN z rozłącznikiem w istniejącą linię oraz ułożenie kabla na działce w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 19.02.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowych Sn i nn wraz ze stacją transformatorową na działkach w Janowie

Dąbrowa Chełmińska  13.02.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. [...]

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach w Gzinie

Dąbrowa Chełmińska 11.02.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowych Sn i nn wraz ze stacją transformatorową dla budynków mieszkalnych w Janowie

Dąbrowa Chełmińska 3.02.2014 r.      OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz.

Dąbrowa Chełmińska  24.01.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych.

Dąbrowa Chełmińska  17.01.2014 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych niskiego napięcia na działkach w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska 16.01.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa drogi gminnej w klasie pieszo-jezdnia w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 10.01.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowo-napowietrznej Sn-15kV oraz rurociągu optotelekomunikacyjnego.

Dąbrowa Chełmińska 9.01.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 8.01.2014 r.       OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych we wsi Strzyżawa gmina Dąbrowa Chełmińska.

Dąbrowa Chełmińska 2.01.2014 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia na działkach w miejscowości Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 23.12.2013 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OBWIESZCZENIE: decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- ścieżki rowerowe

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.] [...]

Obwieszczenie: wydano decyzję dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa ścieżek rowerowych {...} wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551

OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowo – napowietrznej

Dąbrowa Chełmińska 28.11.2013 r.   OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych

Dąbrowa Chełmińska  26.11.2013 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV- obręb ewidencyjny Gzin Górny we wsi Gzin

Dąbrowa Chełmińska 26.11.2013 r.      OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska - uchwały Nr XXXII.281.2013 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.

Dąbrowa Chełm. 2013-11-25   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz

Dąbrowa Chełmińska  21.11.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działkach w obrębie geodezyjnym Dąbrowa Chełmińska i Bolumin

Dąbrowa Chełmińska 18.11.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z 2012 [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa Chełmińska

OGŁOSZENIE   WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Dąbrowa [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Wałdowo Król.

Dąbrowa Chełmińska 5.11.2013 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych

Dąbrowa Chełmińska 31.10.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działkach w obrębie geodez. Dąbrowa Chełm. i Bolumin.

Dąbrowa Chełmińska 31.10.2013 r.        OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne na działce nr 167/1 obręb geodezyjny Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska 21.10.2013 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. [...]

Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 13 września 2012 r. uchwały nr XXXI.277.2013

Dąbrowa Chełmińska,  21.10.2013r.   Znak:. 7321-IV/10-4/2013   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   Na podstawie art. 43 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowę wodociągu obręb geodezyjny Dąbrowa Chełmińska (ul. Wyzwolenia) oraz działek obręb geodezyjny Bolumin.

Dąbrowa Chełmińska14.10.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże

Dąbrowa Chełmińska, 2013.10.14   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czarże [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne obręb geodezyjny Ostromecko.

Dąbrowa Chełmińska 7.10.2013 r.                OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim, chełmińskim i mieście Bydgoszcz

Dąbrowa Chełmińska  02.10.2013 r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst: Dz. U. z 2012 [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Ostromecku

Dąbrowa Chełmińska 29.08.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. [...]

OBWIESZCZENIE o umorzeniu postępowania dot. stalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu na cele sportowo-rekreacyjne w Ostromecku

Dąbrowa Chełmińska 29.08.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania zawieszonego z urzędu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dąbrowa Chełmińska 27.08.2013 r.    OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. [...]

Konsultacje społeczne [NOWY DWÓR] w sprawie zmiany granicy wsi Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  20 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami     Na podstawie pkt. 8 załącznika do uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy Dąbrowa [...]

Konsultacje społeczne [WAŁDOWO KRÓLEWSKIE] w sprawie zmiany granicy wsi Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami     Na podstawie pkt. 8 załącznika do uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy Dąbrowa [...]

Konsultacje społeczne [OSTROMECKO] w sprawie zmiany granicy wsi Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami     Na podstawie § pkt. 8 załącznika do uchwały Nr V/43/03 Rady Gminy Dąbrowa [...]

Konsultacje społeczne [MOZGOWINA] w sprawie zmiany granicy wsi Nowy Dwór i Wałdowo Królewskie

OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia  20 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami     Na podstawie  pkt. 8 załącznika do uchwały Nr V/43/03 [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowych SN 15kV dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK

Dąbrowa Chełmińska 31.07.2013 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Dąbrowa Chełmińska, 2013.07.29   OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dąbrowa Centrum 1” gm. Dąbrowa [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa linii kablowych dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK

Dąbrowa Chełmińska 22.07.2013 r.     OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI NOWY DWÓR

Dąbrowa Chełmińska, 2013.07.16     OGŁ0SZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o  ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej w Wałdowie Królewskim.

Dąbrowa Chełmińska 9.07.2013 r.     OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce w Wałdowie Królewskim

Dąbrowa Chełmińska 24.04.2013 r.   OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na zalicznikowych linii kablowych dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej BOLUMINEK

Dąbrowa Chełmińska 11.06.2013 r.       OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowy Dwór

Dąbrowa Chełmińska15.05.2013 r.   OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Nowy Dwór

Dąbrowa Chełmińska 7.05.2013 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

OBWIESZCZENIE: została wydana decyzja administracyjna w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.] zawiadamiam, że [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej we wsi Czarże.

Dąbrowa Chełmińska 24.04.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa transformatora słupowego razem z liniami kablowymi w Dąbrowie Chełm.

Dąbrowa Chełmińska 24.04.2013 r.                            OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa [...]

Zebranie materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - w sprawie budowy transformatora słupowego dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z póżn. zm.]zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa transformatora słupowego razem z liniami kablowymi średniego i niskiego napięcia dla nieruchomości w Dąbrowie Chełm.

Dąbrowa Chełmińska 10.04.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę wodociągu Ø90 w miejscowości Czarże

Dąbrowa Chełmińska 3.04.2013 r.       OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej

Dąbrowa Chełmińska 27.03.2013 r.      OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na na budowę transformatora słupowego razem z liniami kablowymi w miejscowości Dąbrowa Chełm.

Dąbrowa Chełmińska 12.03.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na na budowę transformatora słupowego razem z liniami kablowymi w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska 12.03.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej we wsi Gzin

Dąbrowa Chełmińska 5.03.2013 r.     OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowa sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 5/17 obręb ewidencyjny Gzin Górny

Dąbrowa Chełmińska 18.02.2013 r.   OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. [...]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI NOWY DWÓR

Dąbrowa Chełmińska, 2013.02.18     OBWIESZCZENIE   WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nowy [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci wodociągowej we wsi Gzin.

Dąbrowa Chełmińska 15.01.2013 r.   OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP w Czarżu

Dąbrowa Chełmińska 9.01.2013 r.   OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst: Dz. U. z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-zagospodarowanie terenu na cele sportowo-rekreacyjne we wsi Ostromecko

Dąbrowa Chełmińska 09.01.2013 r.     OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa Centrum” w Dąbrowie Chełmińskiej

OGŁOSZENIE                             WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA  o przystąpieniu do [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowy budynku socjalno-gospodarczego przy korcie tenisowym w Strzyżawie

Dąbrowa Chełmińska 20.11.2012 r.                          OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa [...]

Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-rozbudowa budynku usług kultury i oświaty oraz remizy OSP Czarże

Dąbrowa Chełmińska 20.11.2012 r.     OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2012 [...]

Obwieszczenie o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego -budowy budynku socjalno-gospodarczego w Strzyżawie

Dąbrowa Chełmińska,  06.11.2012 r.     OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- przebudowa linii napowietrznej n.n. budowa linii kablowej wraz z lokalizacją złącza i budową słupa linii napowietrznej .

Dąbrowa Chełmińska 17.10.2012 r.     OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. z 2012 r. poz. 647]  zawiadamiam, że w dniu 9.10.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego Wójta [...]

Ogłoszenie o przyjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska w dniu 13 września 2012 r. uchwały nr XIX.169.2012

Dąbrowa Chełm. 2012-09-18   OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

Dąbrowa Chełmińska 18.09.2012 r.       OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV w miejscowości Gzin

Dąbrowa Chełmińska, 2012-08-02     OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

OBWIESZCZENIE: wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 24.07.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Antoniego Lipińskiego [...]

OBWIESZCZENIE: wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę napowietrznej izolowanej linii kablowej oświetlenia drogowego drogi powiatowej

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 24.07.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Antoniego Lipińskiego [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego-budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu 10.07.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. Tadeusza [...]

OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647] zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu 28.06.2012 r. zostało wszczęte na wniosek P. Tadeusza [...]

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (Ostromecko, gmina Dąbrowa Chełmińska – „Przy Lesie Mariańskim”)

Dąbrowa Chełmińska, dnia 3 kwietnia 2012 r.       OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu [...]

OGŁOSZENIE O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (BUDOWA LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA)

Dąbrowa Chełmińska 28.03.2012 r.       OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu [...]

OGŁOSZENIE PRZYJĘCIU DOKUMENTU - uchwały nr XVI.139.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU uchwały Nr XII/94/11 w sprawie uchwalenia miejsC. planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Czemlewo i Czarże w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej Dąbrowa Chełm.-Kokocko i drogi gminnej Nowy Dwór-Gzin.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OGŁOSZENIE O PRZYJĘCIU DOKUMENTU - uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Strażacka i Toruńska w Dąbrowie Chełmińskiej.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 23.01.2012 R.

Dąbrowa Chełmińska 23.01.2012 r.     OBWIESZCZENIE   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

OBWIESZCZENIE Z DNIA 10.01.2012 r.

Dąbrowa Chełmińska 10.01.2012 [...]

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dąbrowa Chełmińska 15.12.2011 r.     OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 9.12.2011 r.

Dąbrowa Chełmińska, 2011-12-09     OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

Decyzja decyzja administracyjna o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - linia kablowa oświetlenia drogowego w Janowie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 16.11.2011 r. została wydana na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY Z DNIA 287.10.2011 R.

Dąbrowa Chełmińska 28.10.2011 [...]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO "WAŁDOWO KRÓLEWSKIE 1"

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wałdowo Królewskie 1” gm. Dąbrowa Chełmińska wraz z prognozą oddziaływania na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21.09.2011 r. zostało wszczęte na wniosek P. mgr inż. Radosława Ciechackiego [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie sieci energetycznych [...]

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21 września 2011 r. została wydana na rzecz Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz ENEA [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DN. 21.09.2011 R.

Dąbrowa Chełmińska 21.09.2011 r.        OBWIESZCZENIE   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21 września 2011 r. została wydana na rzecz Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

OBWIESZCZENIE: został zebrany materiał dowodowy w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci energetycznych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że został zebrany [...]

Przyjęcie uchwały sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE USTALENIA LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 2011-08.05

Dąbrowa Chełmińska 5.08.2011 r.   OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego     Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃKA o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 26.07.2011 r. została wydana na rzecz POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO 28.04.2011 r.

Dąbrowa Chełmińska 28.04.2011 r.     OBWIESZCZENIE   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego               [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 29 MARCA 2011 R.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 29 marca 2011 r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu [...]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 29.03.2011.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 29 marca 2011 r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu [...]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 22.03.2011R.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 22.marca 2011 r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu [...]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z DNIA 22.03.2011.

Dąbrowa Chełmińska, dnia 22.marca 2011 r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu  1.03.2011 r. została wydana na wniosek P. Jacka Olszewskiego Prezesa [...]

OGŁOSZENIE Z DNIA 21.02.2011 R.

Dąbrowa Chełmińska 21.02.2011 [...]

OBWIESZCZENIE ZP.6733.1.1.2.2011.TŁ

Dąbrowa Chełmińska [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 14.01.2011R.

OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego         Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 4.01.2011 r. zostało wszczęte na wniosek P. Adama Mike właściciela firmy BT [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przewód wodociągowy

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21.12.2010 r. została wydana dla Pana Jarosława Pauszek zamieszkałego przy [...]

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego-przewód wodociągowy

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 21.12.2010 r. została wydana dla Pana Jarosława Pauszek zamieszkałego przy [...]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dąbrowa Chełmińska, dnia 23 listopada 2010 r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania [...]

OGŁOSZENIE O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dąbrowa Chełmińska, dnia 23.11.2010 r.     OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i [...]

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI WSI NOWY DWÓR

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA   o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowy Dwór [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarże

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  z późn. zm. z  2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z [...]

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Czarże w oparciu o podjętą przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska uchwały Nr XXXVI/285/10

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.]  zawiadamiam, że w dniu  13.07.2010 r. zostało wszczęte na wniosek P. Antoniego [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz podjętej przez Radę Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXI/169/08 z dnia 29 grudnia 2008 r. o [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na podstawie art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) [...]

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 21.04.2010r. r.

Dąbrowa Chełmińska 21.04.2010 r.       OBWIESZCZENIE   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA CZĘŚCI WSI CZEMLEWO I CZARŻE.

OGŁOSZENIE                                    WÓJTA GMINY DĄBROWA  [...]

OGŁOSZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA PLANU ZAGOSPODAROWANIA DLA CZĘŚCI WSI CZEMLEWO I CZARŻE

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA                             Na podstawie art. [...]

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.] zawiadamiam, że w dniu 25.01.2010 r. została wydana na rzecz ENEA Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz [...]

OGŁOSZENIE O PODJĘCIU UCHWAŁY RADY GMINY

OGŁOSZENIE                                    WÓJTA GMINY DĄBROWA  [...]

OGŁOSZENIE z dnia 06.01.2010 r.

OGŁOSZENIE WÓJTA  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA                             Na podstawie art. [...]

OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 8.12.2009 R.

Dąbrowa Chełmińska 8.12.2009r.   OBWIESZCZENIE   o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dąbrowa Chełmińska 26.11.2009r.       OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Z DN. 18.09.2009 R.

Dąbrowa Chełmińska 18.09.2009r.       OBWIESZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu [...]

DECYZJA nr 5/09 O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dąbrowa Chełmińska, dnia 09.09.2009 r. 7331-I-5/09     DECYZJA Nr 5/09   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, 4, art. 51 ust. [...]

OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 9.09.2009 R.

Dąbrowa Chełm. 2009-09-09           OBWIESZCZENIE   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska            W nawiązaniu do [...]

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) [...]

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

w Wałdowie Królewskim dla obszaru ograniczonego: od południa drogą gminną lokalną – działka Nr 87obręb geodezyjny Wałdowo Król., od wschodu drogą gminną dojazdową – działka Nr 8/1 oraz w celu regulacji przebiegu tej drogi [...]

OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 8.06.2009 R.

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

OBWIESZCZENIE O Z DNIA 22.05.2009 R.

Dąbrowa Chełm. 2009-05-22   7331-I-3/3/09       O B W I E S Z C Z E N I E   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     W nawiązaniu do prowadzonego postępowania administracyjnego [...]

POSTANOWIENIE O SPROSTOWANIU OMYŁKI PISARSKIEJ

 Dąbrowa Chełm., 2009-04-21     7331-I-7/08-2/09       POSTANOWIENIE                   Na podstawie art. 113 §1 [...]

OGŁOSZENIE 7331-I-7/08-1/1/2/09

Dąbrowa Chełm. 2009-04-06       7331-I-7/08-1/1/2/09     Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełm.              W nawiązaniu [...]

OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 26.03.2009 R.

Dąbrowa Chełm. 2009-03-26     O B W I E S Z C Z E N I E   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

OBWIESZCZENIE O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO Z DNIA 13.03.2009 R.

Dąbrowa Chełm. 2009-03-13       O B W I E S Z C Z E N I E   Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska     Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks [...]

Postanowienie wznowienia postępowania administracyjnego

Dąbrowa Chełmińska, dnia  2009-01-21  7331-I- 7/08 – 1/1/09   POSTANOWIENIE             Na podstawie art. 145 § 1pkt 6 ustawy z dnia  14 czerwca 1960r. [...]

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania [...]

OBWIESZCZENIE O ROZPOCZĘCIU POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dąbrowa Chełmińska 17.12.2007r. OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. [...]

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Dąbrowa Chełmińska, dnia 29.11.2007r. OGŁOSZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 [...]

metryczka