Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków


 
Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców.

Składanie deklaracji rozpocznie się od dnia 1 lipca 2021 r., od tego też dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje, ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji.
W przypadku nowego budynku, w którym po dniu 1 lipca 2021 r. zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni.

Deklaracje będzie można składać:
- w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji (https://zone.gunb.gov.pl/),
- w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej.

  Deklaracja A (237kB) pdf
  Deklaracja B (265kB) pdf


Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554) deklaracja zawiera takie informacje jak:
- imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
- adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
- informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
- numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
- adres e-mail (opcjonalnie).
 
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: https://zone.gunb.gov.pl/

CEEB (237kB) plik
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (21 czerwca 2021)
Opublikował: Katarzyna Ostrowska (21 czerwca 2021, 10:36:02)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Ostrowska (30 września 2022, 13:42:25)
Zmieniono: aktualizacja wzoru deklaracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3647