Informacje

Aktualne informacje dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu można znaleźć na stronach Państwowej Komisji Wyborczej:

kliknij, aby przejść do strony


Informacje dotyczące udziału w głosowaniu
 
Termin wyborów: 15 października 2023 rokuPostanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
kliknij, aby pobrać dokument (351kB) pdf

Rozkład jazdy autobusów w zakresie transportu wyborców do lokali Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

kliknij, aby pobrać rozkład jazdy do lokali wyborczych na terenie Gminy (169kB) pdf
_________________________________________________________________
_____________________________________________

DANE KONTAKTOWE
W URZĘDZIE GMINY W DĄBROWIE CHEŁMIŃSKIEJ:

URZĘDNIK WYBORCZY - JUSTYNA PRZYBYSZEWSKA, pok. 15, tel. 52 38 16 005 wew. 40

GMINNY KOORDYNATOR WYBORCZY - DOROTA KRASKA-WADYCH, pok. 15,
tel. 52 3816005 wew 40, kom. 795 138 612


URZĄD STANU CYWILNEGO, pok. 22, tel. 52 3816005 wew. 49 i 54; lub 3646055 wew. 49


SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (pliki do pobrania):


INFORMACJA O SZKOLENIACH 
I DRUGICH POSIEDZENIACH
OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

W dniu 11 października 2023 r. (środa) o godzinie 16:00 odbędą się posiedzenia obwodowych komisji wyborczych dla obwodów nr 1 - 6


W dniu 12 października 2023 r. (czwartek) o godzinie 16:00 odbędą się posiedzenia obwodowych komisji wyborczych dla obwodów nr 7 - 11


Miejsce posiedzenia - Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.
  
Obecność obowiązkowa.


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy z dnia 13 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. 

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH
(pliki do pobrania):


OBWIESZCZENIA, UCHWAŁY I KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (pliki do pobrania):


OBWIESZCZENIA, UCHWAŁY I KOMUNIKATY OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BYDGOSZCZY (pliki do pobrania):

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY (pliki do pobrania):Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 21.09.2023 r. do godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska do niżej wymienionych komisji wyborczych:
- Nr 9, w liczbie 1,
- Nr 10, w liczbie 1.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy wskazane wyżej liczby, członków komisji wyłoni losowanie, które odbędzie się w dniu 22.09.2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska.

W dniu 22.09.2023 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:
- Nr 1,
- Nr 3,
- Nr 4.

Protokoły z losowania (plik do pobrania)
kliknij, aby pobrać protokoły (92kB) pdf


KOMUNIKAT WS. ZASAD ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R.

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego, zmieniona uchwałą nr 50/2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:

"1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;

3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;

4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

(...)

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Zgodnie z ustalonym kalendarzem wyborczym obwodowe komisje wyborcze zostaną powołane przez Komisarza Wyborczego do dnia 25 września 2023 r.

Osoby powołane na członków OKW zostaną powiadomione drogą telefoniczną o terminie pierwszych posiedzeń komisji oraz terminach obowiązkowych szkoleń.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁOSZEŃ PRZEZ ZAREJESTROWANE KOMITETY WYBORCZE

Osoby zainteresowane udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych w pierwszej kolejności winny zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych zarejestrowanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., którzy dokonują zgłoszeń kandydatów do składów OKW.

Wykaz zarejestrowanych komitetów wyborczych udostępnia Państwowa Komisja Wyborcza na stronie internetowej https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 15 września 2023 r.

PLIK DO POBRANIA:

Zgłoszenie kandydata na członka OKW nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami Państwowej Komisji Wyborczej, w przypadku zgłoszenia przez komitety wyborcze do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo określona liczba członków OKW, konieczne będzie przeprowadzenie losowania.

O terminach przeprowadzenia ewentualnych losowań komitety wyborcze zostaną poinformowane odrębnym komunikatem.

ZGŁOSZENIA INDYWIDUALNE WYBORCÓW W TRYBIE ART. 182 § 8C USTAWY Z DNIA 5 STYCZNIA 2011 R. KODEKS WYBORCZY (Dz. U. z 2022 poz. 1277 t.j. ze zmianami)

Zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. "Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców, o czym mowa w art. 182 § 8b Kodeksu wyborczego".

Spośród zgłoszeń indywidualnych, Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I może dokonać uzupełnienia składów OKW na zasadach określonych w Kodeksie wyborczym.

LIK DO POBRANIA:

Podpisane zgłoszenia należy złożyć w wersji papierowej.

Przyjęcie zgłoszenia indywidualnego kandydata na członka OKW  nie gwarantuje powołania w skład komisji!


metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Koordynator Wyborczy (11 sierpnia 2023)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (11 sierpnia 2023, 11:56:03)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (5 października 2023, 14:52:53)
Zmieniono: dodanie informacji na temat transportu do lokali wyborczych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 625