Ochrona zabytków

Ochrona zabytków

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Boluminek, 25.10.2023 r.Dotyczy:Wykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z remontem dachu nad wieżą kościoła parafialnego w ramach inwestycji pn. „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w [...]

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

TYTUŁ ZAMÓWIENIAWykonanie ROBÓT BUDOWALNYCH związanych z remontem dachu nad wieżą kościoła parafialnego w ramach inwestycji pn. „Remont dachu nad wieżą kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha i św. Katarzyny w Boluminku” [...]

Ochrona zabytków

Dotacje na prace przy zabytkach udzielane są zgodnie z uchwałą w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na [...]

metryczka