ZADANIA PUBLICZNE

       Zadania publiczne wykonywane są przez Gminę na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Według przepisów cytowanej ustawy zadania samorządu dzielą się na zadania własne i zadania zlecone.

 

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (7 lipca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (7 lipca 2003, 13:34:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22113