Informacja o składaniu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Informacja o składaniu wniosków o wypłatę dodatku osłonowego


Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej. Można je także składać elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP.


Na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska znajduje się wniosek
o dodatek osłonowy do pobrania oraz wskazówki jak należy go uzupełnić:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy
Wniosek - kliknij, aby pobrać (371kB) pdf
Klauzula informacyjna RODO do wniosku o wypłatę dodatku osłonowego (68kB) pdf

UWAGA!!!

Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który złożył deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw oraz uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).


Złożenie deklaracji nie jest tożsame z wpisaniem do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.


W celu złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw należy zgłosić się
do Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska, pok. nr 13. Informację można uzyskać pod numerem
tel. 52 38-16-005 w. 55 oraz adresem e-mail:
srodowisko@dabrowachelminska.lo.pl.


Druki deklaracji znajdują się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska: http://bip.dabrowachelminska.lo.pl/?cid=459

Można je pobrać również w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: . (10 stycznia 2022)
Opublikował: Szymon Kalawski (10 stycznia 2022, 11:16:36)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (12 sierpnia 2022, 10:49:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3322