Dotacje

W związku ze zmianą ustawy Prawo ochrony środowiska, od 2011 roku gminy i powiaty mogą udzielać dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Beneficjentami dotacji mogą być właściciele domów, osoby fizyczne nieposiadające osobowości prawnej, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorcy, inne osoby prawne.

Pieniądze na dotacje pochodzą z opłat i kar środowiskowych, a zasady ich udzielania są ustalane przez Radę Gminy w postaci stosownej uchwały. Pozyskanie dotacji na przydomowe oczyszczalnie lub usuwanie wyrobów zawierających azbest odbywa się na podstawie umowy z Gminą.


Szczegółowe informacje - uchwały Rady Gminy oraz druki wniosków znajdują się w zakładkach powyżej (usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków).

metryczka


Wytworzył: Radosław Ciechacki - Wójt Gminy (27 listopada 2012)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (27 listopada 2012, 10:07:29)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (15 stycznia 2018, 12:58:39)
Zmieniono: zmiana katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10991