RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK

Informujemy o możliwości zgłaszania się do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2022 rok

       Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i 572), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Gminy raport o stanie gminy.

Dokument został złożony przez Wójta Gminy do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 30 maja 2023 r.
Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy.

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2022 ROK
Raport o stanie gminy - kliknij, aby pobrać dokument (2950kB) pdf

      Informuję, iż w debacie nad raportem o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska za 2022 rok oprócz radnych, głos mogą zabierać również mieszkańcy gminy.

Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć Przewodniczącemu Rady Gminy pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

(ZGŁOSZENIE  do pobrania) druk zgłoszeniu udziału w debacie - kliknij, aby pobrać dokument (19kB) word

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 r.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 20 czerwca 2023 r. (wtorek), do godziny 16.00 w Biurze Rady Gminy (pok. nr 17), ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Ryszard Kaczor - Przewodniczący Rady Gminy (30 maja 2023)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (31 maja 2023, 09:27:15)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (31 maja 2023, 09:55:03)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 906