Informacja o PSZOK

Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska czynny jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który obsługuje firma:

Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o.
ul. Inwalidów 45
85-749 Bydgoszcz
 
PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się przy ul. Bazowej 6 (wjazd od ul. Toruńskiej) w Dąbrowie Chełmińskiej i czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 i środę od godz. 7.00 do 9.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Do PSZOK przyjmowane są: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metal, opakowania wielomateriałowe, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, żarówki, świetlówki, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzież i tekstylia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Lokalizacje PSZOK na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska:
Dąbrowa Chełmińska
Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Anna Bańka (20 listopada 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (20 listopada 2019, 12:53:43)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (28 stycznia 2022, 12:08:27)
Zmieniono: zmiana tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5674