Sporządzanie i projekt Studium

Sporządzanie i projekt Studium

PROJEKT STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROJEKT STUDIUM - PLIKI DO POBRANIA: Tekst Studium - część I (2623kB) Tekst Studium - część II (341kB) Tekst Studium - część III (107kB) Aby zapoznać się z rysunkiem "ZAŁĄCZNIK 4" [...]

Ogłoszenie Wójta Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Studium oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w Studium

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA   o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Chełmińska oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny [...]

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska.

Uchwała nr XLII.366.2014RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAz dnia 18 września 2014 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa Chełmińska.POSTAĆ DOKUMENTU (plik do [...]

metryczka