KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacje programu współpracy organizacjami NGO i innymi org. pożytku publicznego

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy [...]

Konsultacje z mieszkańcami gminy Dąbrowa Chełmińska na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii na temat sytuacji społeczno-gospodarczej gminy, które posłużą do sporządzenia diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z 6 grudnia 2006 r. o [...]

Plan Zrównoważonej Mobilności dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego – SUMP BydOF”

Ogłoszenie Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska   Na podstawie art. 30, art. 39 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w [...]

Program współpracy Gminy z NGO&OPP

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.dabrowachelminska.lo.pl), na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

Program współpracy Gminy z NGO i OPP

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2023 ROK Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do [...]

Wyniki konsultacji społecznych ws. zniesienia urzędowej nazwy wsi Oktowo

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych o charakterze lokalnym,dotyczących zniesienia urzędowej nazwy wsi Oktowo w gminie Dąbrowa Chełmińska   W wyniku przeprowadzonych  w okresie od 01.12.2021 r. [...]

Obwieszczenie o ogłoszeniu konsultacji społecznych na potrzeby zniesienia urzędowej nazwy wsi Oktowo w gminie Dąbrowa Chełmińska

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych na potrzeby zniesienia urzędowej nazwy wsi Oktowo w gminie Dąbrowa [...]

Wynik konsultacji społecznych 24 października 2021 r. - 14 listopada 2021 r.

W terminie od 24 października 2021 r. do 14 listopada 2021 r. przeprowadzono  konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie  PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z ORGANIZACJAMI [...]

Konsultacje społeczne 28.12.2020

W terminie od 14 grudnia 2020 r. do 23 grudnia 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI [...]

Wynik konsultacji społecznych 15.12.2020

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W terminie od 4 grudnia 2020 r. do 14 grudnia 2020 r. przeprowadzono konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska w sprawie określenia [...]

KONSULTACJE SPOŁECZNE w sprawie PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2021 ROK.

KONSULTACJE SPOŁECZNEWójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl i na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

Konsultacje społeczne

KONSULTACJE SPOŁECZNE Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa [...]

KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.dabrowachelminska.lo.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Dąbrowa [...]

Konsultacje społeczne na potrzeby zmiany Statutów Sołectw

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców jednostek pomocniczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz obejmują swoim obszarem poszczególne Sołectwa położone na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.Przedmiotowe konsultacje [...]

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH NA POTRZEBY USTALENIA LOKALIZACJI NOWEGO CMENTARZA W OSTROMECKU

Konsultacje odbyły się w formie badania ankietowego.   Celem konsultacji było zbadanie opinii mieszkańców na temat proponowanej lokalizacji nowego cmentarza w Ostromecku.   W odpowiedzi na zadane w ankiecie pytanie: [...]

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH NA POTRZEBY USTALENIA LOKALIZACJI NOWEGO CMENTARZA W OSTROMECKU

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych  na potrzeby ustalenia lokalizacji nowego cmentarza w miejscowości Ostromecko   Konsultacje społeczne skierowane są do [...]

Wynik konsultacji

W terminie od 23 października 2017 r. do 14 listopada 2017 r. przeprowadzono W trakcie konsultacji do wyżej wymienionego projektu programu nie złożono opinii ani uwag. [...]

Konsultacje społeczne na potrzeby zmiany granic wsi Boluminek i Wałdowo Królewskie i sołectw Bolumin i Wałdowo Królewskie

1. Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców sołectwa Bolumin, Sołectwa Wałdowo Królewskie i właścicieli nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Bolumin i Wałdowo Królewskie oraz obejmują swoim obszarem Sołectwo [...]

Konsultacje społeczne na potrzeby zmiany Statutu Sołectwa Otowice

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców sołectwa Otowice oraz obejmują swoim obszarem Sołectwo Otowice i mają na celu zebranie opinii mieszkańców sołectwa Otowice w kwestii zmiany Statutu Sołectwa Otowice polegającej na [...]

Konsultacje społeczne na potrzeby zmiany Statutu Sołectwa Dąbrowa Chełmińska

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców sołectwa Dąbrowa Chełmińska oraz obejmują swoim obszarem Sołectwo  Dąbrowa Chełmińska i mają na celu zebranie opinii mieszkańców sołectwa Dąbrowa Chełmińska w kwestii [...]

Wynik konsultacji społecznych

WYNIK KONSULTACJI SPOŁECZNYCH   W terminie od 24 października 2016 r. do 15 listopada 2016 r. przeprowadzono konsultacje projektu programu współpracy Gminy Dąbrowa Chełmińska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi [...]

Konsultacje społeczne na potrzeby zmiany granic sołectw Dąbrowa Chełmińska i Otowice oraz ustalenia granicy sołectwa Otowice

Konsultacje skierowane są do wszystkich mieszkańców sołectwa Dąbrowa Chełmińska i Sołectwa Otowice oraz obejmują swoim obszarem Sołectwo Otowice i Sołectwo Dąbrowa Chełmińska i mają na celu zebranie opinii mieszkańców sołectwa [...]

Program Rewitalizacji - materiały do konsultacji

Szanowni Państwo,   Gmina Dąbrowa Chełmińska opracowuje Program Rewitalizacji na lata 2016-2023 (PR). Jest to bardzo ważny dokument, od którego zapisów będzie zależało to, na co zostanie wydana znacząca ilość środków UE [...]

III konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023   Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza rozpoczęcie III konsultacji społecznych  na potrzeby opracowania  Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

II konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji na lata 2016-2023   Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza rozpoczęcie II konsultacji społecznych  na potrzeby opracowania  Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska [...]

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach   Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2016 rok   Działając na podstawie ustawy z dnia [...]

Konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji

Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych  na potrzeby opracowania  Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2016-2023    Gmina [...]

metryczka