Oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy

Barbara Piórkowska - Kierownik Referatu OrganizacyjnegoMariusz Buliński - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Zastępca Wójta Gminy
Pozostałe oświadczenia majątkowe zostały opublikowane w zakładce 'Zastępca Wójta -> oświadczenia majątkowe'Żaneta Piotrowska - Kierownik Referatu Finansów


WYŁĄCZENIA JAWNOŚCI CZĘŚCI "B" W/W OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH DOKONANO NA PODSTAWIE ART. 24i UST. 1 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 713 ZE ZMIANAMI).

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (27 listopada 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (27 listopada 2003, 09:44:04)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (28 czerwca 2021, 15:33:21)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15299