ASF - afrykański pomór świń

ASF - afrykański pomór świń

Materiały ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii przekazuje materiały informacyjne, zawierające zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń i zasad postępowania w przypadku znalezienia zwłok [...]

Pomoc dla producentów rolnych, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa

Agencja udziela pomocy producentom rolnym, którzy zaprzestali produkcji świń w związku z otrzymanym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzania do gospodarstwa, wydanym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru [...]

ASF - imprezy masowe

Ulotka informacyjna zawierająca zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń oraz zasad wprowadzania do obrotu żywności pochodzenia zwierzęcego w trakcie imprez masowych: [...]

Zasady bioasekuracji - ASF (afrykański pomór świń)

Poniżej przedstawiamy zasady bioasekuracji zawarte w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, w gospodarstwach, w których utrzymywane [...]

Obwieszczenie MRiRW

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń: [...]

Rekomendacja dotycząca ASF

Dnia 24 styczna do tut. Urzędu wpłynęło pismo wojewody (nr sprawy: WBZK.6333.2.2018.LK) tematem którego jestREKOMENDACJA W ZAKRESIE ORGANIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W CELUOGRANICZENIA RYZYKA ZAWLECZENIA CHOROBY AFRYKAŃSKIEGO POMORU [...]

metryczka