Strona główna  >  Uchwały

Uchwały z 2019 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze uchwały »Uchwała nr V.58.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029

Uchwała nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

Uchwała nr V.56.2019 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 27 marca 2019


w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów placówek oświatowych oraz pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr V.55.2019 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 27 marca 2019


w sprawie ustalenia na 2019 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

Uchwała nr V.54.2019 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 27 marca 2019


w sprawie określenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr V.53.2019 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 27 marca 2019


w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2021, z perspektywą do 2025 roku"

Uchwała nr V.52.2019 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 27 marca 2019


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Dąbrowa Chełmińska umowy współpracy uczestników Klastra Energii pn.: "Energia Ziemi Chełmińskiej"

Uchwała nr V.51.2019 RADY GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA z dnia 27 marca 2019


w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr IV.50.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz - Północ w Bydgoszczy na uchwałę Nr XXV.214.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr IV.49.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów sołtysa Sołectwa Dąbrowa Chełmińska oraz członków Rady Sołeckiej Sołectwa Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr IV.48.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2019-2029

Uchwała nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

Uchwała nr IV.46.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok

Uchwała nr IV.45.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie nadania ulicy w Dąbrowie Chełmińskiej

Uchwała nr IV.44.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

Uchwała nr IV.43.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie poboru od osób fizycznych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała nr IV.42.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Uchwała nr IV.40.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr IV.39.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Uchwała nr IV.38.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019


w sprawie modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 2019 r.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 25) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij