NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Komunikat Starosty Bydgoskiego w sprawie Punktu Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego

KOMUNIKAT STAROSTY BYDGOSKIEGO Na podstawie art. 28 a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 r. oraz § 3 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra [...]

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE ORAZ EDUKACJA PRAWNANieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy [...]

metryczka