System gospodarki odpadami

System gospodarki odpadami

PSZOK - informacja

Szanowni Mieszkańcy,  Informujemy, że 2 maja 2023 r. (wtorek) Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bazowej 6 będzie nieczynny.Natomiast Punkt Selektywnego [...]

Zbiórka odpadów

Szanowni Mieszkańcy,   informujemy, że w lutym i marcu br. (daty podane w harmonogramie) odbędzie się objazdowa zbiórka choinek, odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.Informację o [...]

Kontrola deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi

KONTROLA DEKLARACJI ŚMIECIOWYCH Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska przystępuje do kontroli danych zawartych w złożonych deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pod względem liczby mieszkańców [...]

Dodatkowy odbiór bioodpadów w listopadzie br.

Szanowni Mieszkańcy,   Informujemy o dodatkowym odbiorze bioodpadów w listopadzie 2022 r. Mianowicie: 17 listopada odbiór będzie: Borki, Czarże, Dębowiec, Mozgowina, Nowy Dwór, Ostromecko, Pień, Rafa, Reptowo, Słończ, [...]

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych [...]

Odbiór odpadów wielkogabarytowych

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w marcu (daty podane w harmonogramie) odbędzie się objazdowa zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.Informację o potrzebie odbioru w/w odpadów należy zgłaszać do końca [...]

Informacja dot. kontroli umów na odbiór odpadów komunalnych, które powstają na nieruchomościach niezamieszkałych

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałychNa podstawie art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. [...]

Komunikat o dodatkowym odbiorze bioodpadów w listopadzie br.

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy o dodatkowym odbiorze bioodpadów w listopadzie br. I tak: 18 listopada odbiór będzie: Borki, Czarże, Dębowiec, Mozgowina, Nowy Dwór, Ostromecko, Pień, Rafa, Reptowo, Słończ, [...]

Zasady segregacji

Przypominamy o zasadach segregacji odpadów. [...]

Komunikat

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że w marcu (daty podane w harmonogramie) odbędzie się objazdowa zbiórka mebli i innych odpadów wielkogabarytowych. Informację o potrzebie odbioru w/w odpadów należy zgłaszać do końca lutego 2021 [...]

Zawieszenie działania MPSZOK

Szanowni Mieszkańcy, W związku z rosnącą ilością posesji objętych kwarantanną na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska informujemy, iż decyzją firmy Remondis Bydgoszcz w trosce o swoich pracowników MPSZOK-iw Czarżu i Ostromecku [...]

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która zacznie obowiązywać na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska od 1 listopada 2020 roku. W związku z przeprowadzoną [...]

Informacja

 Mobilne Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Szanowni Mieszkańcy, informujemy, że od dnia 11 lipca br. wznawiamy działanie MPSZOK- ów w Czarżu i Ostromecku. [...]

Informacja o MPSZOK

Szanowni Mieszkańcy, Informujemy, iż decyzją firmy Remondis Bydgoszcz w trosce o swoich pracowników MPSZOKi w Czarżu i Ostromecku są nieczynne do odwołania. [...]

Informacja o PSZOK i MPSZOK.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!            Informujemy, że od 12 maja br. uruchamiamy funkcjonowanie PSZOK i od 16 maja br. MPSZOK. Z tym, że wyjątkowo 12 maja br. PSZOK w Dąbrowie Chełm. przy ul. [...]

PSZOK i MPSZOK nieczynne do odwołania.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!               Przypominamy, że w związku ze zmieniającą się sytuacją w kraju związaną z wirusem SARS-CoV-2, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów [...]

Informacja o PSZOK

Informujemy, że od czerwca br. PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH  na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska będzie czynny w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 oraz środę od godz. 7.00 do 9.00 z wyjątkiem świąt i dni [...]

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

    Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9  lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska udostępnia informację o miejscach [...]

NOWA USŁUGA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI, W TYM ODPADÓW ZIELONYCH, SPRZED NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

Usługa ta świadczona będzie wyłącznie w workach wydawanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty na numer konta Gminy Dąbrowa Chełmińska 43 8142 1017 0000 0475 2000 0002 oraz  okazaniu [...]

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Wykaz przedsiębiorców zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 [...]

Regulamin PSZOK

Przypominamy, że Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został nadany uchwałą nr . [...]

Selektywna zbiórka odpadów

Informujemy, iż od 1 stycznia 2017 r. utworzony został  stacjonarny PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, który znajduje się przy ul. Bazowej 6 w Dąbrowie Chełmińskiej i czynny jest w każdy wtorek od godz. 15.00 do 18.00 [...]

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska czynne są trzy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych prowadzonych przez firmę: Remondis Bydgoszcz Sp. z o.o. ul. Inwalidów 45 85-749 Bydgoszcz   Od 1 stycznia 2017 r. [...]

Informacja o osiągniętych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska poziomach recyklingu.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Dąbrowa Chełmińska poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających [...]

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA KSIĄŻECZEK OPŁAT ZA ODPADY

SZANOWNI MIESZKAŃCY            Informuje się, iż dla ułatwienia Państwu dokonywania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska, zostaną [...]

Projekty Uchwał dotyczących gospodarki odpadami

projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (kliknij tutaj) (132kB) projekt uchwaływ sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za [...]

Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowy system gospodarki odpadami zacznie obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 roku.

Zatwierdzona przez rząd reforma gospodarki odpadami komunalnymi dała samorządom nowe kompetencje. Główna zmiana znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach polega na obligatoryjnym przejęciu przez gminę obowiązków [...]

metryczka