ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI W URZĘDZIE GMINY

§ 1.1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych.
2. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli kierując się przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.
3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy, zgodnie z ustalonymi zakresami obowiązków.
§ 2.1. Kontrolę i koordynację działań w referatach w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli sprawują kierownicy referatów oraz Sekretarz Gminy.
2. Kontrolę działań i nadzór w zakresie załatwiania indywidualnych spraw obywateli na samodzielnych stanowiskach sprawuje Sekretarz Gminy.
§ 3.1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa Kodeks Postępowania Administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące organizacji, przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków obywateli.
2. Pracownik do spraw obsługi sekretariatu Urzędu Gminy prowadzi rejestr skarg i wniosków indywidualnych, wpływających do Urzędu.
§ 4.1. Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach pracy Urzędu.
2. Pracownicy przyjmują interesantów wciągu całego dnia pracy Urzędu.


DRUKI WNIOSKÓW I FORMULARZY (DO POBRANIA):
kliknij, aby przejść do strony pobierania

metryczka


Wytworzył: Krystyna Kalinowska-Sekretarz Gminy (30 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (30 czerwca 2003, 17:11:16)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (15 lutego 2022, 10:45:57)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 22743