Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2019

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2019 [...]

Analiza

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2016. [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 r.

Analiza została sporządzona na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), gdzie określony został wymagany zakres takiej [...]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska za rok 2014.

Analiza została sporządzona na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), gdzie określony został wymagany zakres takiej [...]

metryczka