Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGOW BYDGOSZCZY Iz dnia 25 października 2018 r.o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego[WYCIĄG] [...]

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy I o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGOW BYDGOSZCZY Iz dnia 25 października 2018 r.o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko - pomorskiego[WYCIĄG] [...]

Protokół wyborów Wójta Gminy

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓWWÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKAsporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Dąbrowie Chełmińskiej.I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania [...]

Protokół wyborów do Rady Gminy

PROTOKÓŁ Z WYBORÓWdo Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska sporządzony dnia 22 października 2018 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Dąbrowie Chełmińskiej.I. Dla wyboru Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska utworzono 15 okręgów wyborczych, w [...]

Informacja o drugich posiedzeniach Obwodowych Komisji Wyborczych i składach OKW

Zawiadomienie o drugim posiedzeniu i szkoleniu członków Obwodowych Komisji WyborczychInformuję, że w dniu 17.10.2018 roku (środa) odbędą się posiedzenia członków obwodowych komisji wyborczych według poniższego harmonogramu:Obwodowe [...]

INFORMACJA O SKŁADACH ORAZ PIERWSZYCH POSIEDZENIACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych Gminy Dąbrowa Chełmińska wyznaczono na dzień 03.10.2018 r. (środa) w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy (pok. nr 18), ul. Bydgoska 21, 86-070 Dąbrowa Chełmińska w następujących [...]

INFORMACJE DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wykaz lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnychNUMER OBWODU GŁOSOWANIASIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ4Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej Oddział zamiejscowy w WAŁDOWIE KRÓLEWSKIM5Zespół Szkół w [...]

Informacja dotycząca możliwości sprawdzenia przez kandydatów danych w Oddziale Biura Lustracyjnego IPN w Gdańsku

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerami telefonów: 58 511 92 8558 511 92 9658 668 49 19 [...]

KALENDARZ WYBORCZY

Kalendarz wyborczy [...]

Komunikat dot. wyznaczenia miejsc na umieszczanie ogłoszeń i plakatów wyborczych

Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej            K O M U N I K A T         Stosownie do  Zarządzenia nr 0050.63.2018 r. Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 [...]

Zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc na umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Zarządzenie nr 0050.63.2018Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 sierpnia 2018 r.w sprawie  wyznaczenia na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i [...]

Informacje o wyborach

Więcej informacji na temat wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego dostępnych jest na stronie:Państwowej Komisji Wyborczej [...]

metryczka