Koordynator Zespół do spraw dostępności


Koordynator do spraw dostępności - Dorota Kraska-Wadych

Zespół do spraw dostępności, działający pod przewodnictwem Koordynatora:
  • Sławomir Zieliński;
  • Katarzyna Lewandowska;
  • Małgorzata Kopaczewska;
  • Dominika Gębka;
  • Judyta Belska.

Zadania Koordynatora oraz Zespołu:
  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej i jednostki organizacyjne (GOPS oraz CUW);
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w obszarze dostępności architektonicznej, cyfrowej, informacyjno – komunikacyjnej i alternatywnej;
  3. monitorowanie działalności Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej i jednostek organizacyjnych (GOPS oraz CUW) w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, I p., pok. 15
tel. 52 3816005, wew. 40

Do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska-Wadych - Sekretarz Gminy (14 września 2020)
Opublikował: Dorota Kraska-Wadych (1 października 2020, 12:57:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2025