Działalność lobbingowa

Działalność lobbingowa

Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów gminy Dąbrowa Chełmińska przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2022

Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz zarządzenia nr 0050.72.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 września 2018 r. [...]

Informacje o działaniach podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Wniosek dotyczy informacji na temat uprawy konopi włóknistych, wydanych zezwoleń na uprawę tych roślin, na temat gruntów wymagających lub nadających się do rekultywacji gleb oraz o umieszczenie na stronie BIP oraz tablicach ogłoszeń w [...]

metryczka