Wyniki kontroli

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 07.12.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 21.11.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Gzin. [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO - POMORSKIEGO W DNIACH 26-29.08.2016 R.

Podmiot  kontrolujący: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Realizacja zadań w zakresie wyboru ławników. Czas trwania kontroli: [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU W DNIU 25.08.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: PB15014 "Budowa kanalizacji" Czas [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.08.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z trzech [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Podmiot  kontrolujący: Centralne Biuro Antykorupcyjne Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola przestrzegania w latach 2014-2016 przez Dyrektora Gminnej Przychodni [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO W DNIU 20.06.2016 R.

Podmiot  kontrolujący: Starosta Bydgoski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola dróg gminnych - oznakowanie pionowe, poziome + urządzenia bezpieczeństwa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.05.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 20.04.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 08.12.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W DNIU 03.11.2015 R.

Podmiot  kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: kontrola zadania - budowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W DNIU 14.10.2015 R.

Podmiot  kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: kontrola zadania - zagospodarowanie [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 14.09.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu Gzin, pobór próbek wody [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W BYDGOSZCZY W OKRESIE OD 07.09.2014 r. DO 18.09.2014 r.

Podmiot  kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 10.08.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 07.08.2015.

Podmiot  kontrolujący: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń - podatek [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 11.05.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy Dwór, [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 07.04.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.03.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Gzin, pobór [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU.

Podmiot  kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: kontrola projektu "Gimnazjalista na [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 10.09.2014 r.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 10.09.2014 r.Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W DNIU 5.05.2014 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy Dwór, [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 17.03.2014 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 13.05.2014 R.

Podmiot  kontrolujący: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy oraz Urzędu Stanu [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO W DNIACH 23-24.04.2014 R.

Podmiot  kontrolujący: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21   Temat i zakres kontroli: Kontrola w zakresie wybranych zadań z zakresu administracji [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W BYDGOSZCZY W OKRESIE OD 9.04.2014 r. DO 6.06.2014 r.

Podmiot  kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 15.01.2014 R.

Podmiot  kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Rozliczenie dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w 2013 roku [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.09.2013 r.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.09.2013 R. Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz Podmiot kontrolowany: [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.09.2013 r

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.09.2013 R. Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz Podmiot kontrolowany: [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Realizacja zadań związanych z ewidencją [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 7.05.2013 R. Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz Podmiot kontrolowany: Gmina [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY W OKRESIE 29.01.2013R. DO 13.02.2013 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY Podmiot  kontrolujący: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO W DNIU 15.01.2013 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO Podmiot  kontrolujący: Starosta Bydgoski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola problemowa w [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 21.01.2013 R.

NFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Podmiot  kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Podmiot  kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

Podmiot  kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli:  Zachowanie procedur  [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSPEKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NIK 08.05.2012 R.

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NIK 18.02-21.04.2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZY INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W DNIU 15.04.2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W DNIU 12.04.2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICH INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WFOŚiGW

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PFRON

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ KUJAWSKO - POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TORUNIU INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 14.01.2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO W TORUNIU INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W BYDGOSZCZY INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY

Podmiot kontrolujący: Komisja Rewizyjna Rady Gminy Podmiot kontrolowany: Rada Sołecka Gzin Temat i zakres kontroli: gospodarka finansowa Rady Sołeckiej Gzin pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ PRACY

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZUS

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NIK

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KURATORA OŚWIATY W BYDGOSZCZY

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W GMINNEJ PRZYCHODNI SP ZOZ

INFORMACJA O KONTROLI (pliki do pobrania): [...]

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

WpriN.III.0932-6/04 Protokółz kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Dąbrowie [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij