Wyniki kontroli

Wyniki kontroli

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY.

Podmiot  kontrolujący: Kujawsko - Pomorski Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola składowiska odpadów innych niż [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 17.05.2023 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego w [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 19.04.2023 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego w [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 09.11.2022 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Gzin. [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 1.07.2022 r.

Podmiot  kontrolujący: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Czas [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 01.07.2022 R.

Podmiot  kontrolujący: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola stanu zachowania ksiąg stanu cywilnego. Czas trwania [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 30.05.2022 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W BYDGOSZCZY.

Podmiot  kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy. Czas trwania [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 25.04.2022

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W DNIACH 15-18.02.2022

Podmiot  kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 14.11.2021

Podmiot  kontrolujący:Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w BydgoszczyPodmiot kontrolowany:Gmina Dąbrowa Chełmińskaul. Bydgoska 21Temat i zakres kontroli:Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa Chełmińska. [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO - POMORSKIEGO W DNIACH 07.10. - 07.12.2021 R.

Podmiot  kontrolujący:Wojewoda Kujawsko-PomorskiPodmiot kontrolowany:Gmina Dąbrowa Chełmińskaul. Bydgoska 21Temat i zakres kontroli:Wydatkowanie środków funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO - POMORSKIEGO W DNIU 21.10.2021 r.

Podmiot  kontrolujący: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola realizacji zadań obronnych i obrony cywilnej na terenie Gminy. Czas trwania [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.11.2021

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego. [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 14.09.2021 R.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU24.08.2021 R.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

Podmiot  kontrolujący: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola wykorzystania gruntów przekazanych [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 15.06.2021

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO - POMORSKIEGO W DNIACH 06.10.-06.11.2020 r.

Podmiot  kontrolujący: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola prawidłowości wykorzystania przez jednostkę samorządu terytorialnego dotacji [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Okręgowy Inspektorat Pracy w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie przestrzegania wybranych przepisów z zakresu prawnej ochrony [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 01.04.2020

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A.

Podmiot  kontrolujący: Poczta Polska S.A. Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola abonamentu RTV. Czas trwania kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniu 31.01.2020 [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 17.12.2019 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO W DNIU 6.12.2019 R.

Podmiot  kontrolujący: Starosta Bydgoski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 19.11.2019 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO - POMORSKIEGO W DNIACH 06-07.05.2019 R.

Podmiot  kontrolujący: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola realizacji zadań obronnych i OC na terenie gminy. Czas trwania [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 05.08.2019 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 15.05.2019 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 24.04.2019r.

odmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU W DNIU 18.01.2019 r.

Podmiot  kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: kontrola umowy dotacji DG18015 "Wymiana [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 12.12.2018 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 28.11.2018 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Gzin, [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO DOT. OZNAKOWANIA NA DROGACH GMINNYCH

Podmiot  kontrolujący: Starosta Bydgoski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola oznakowania na drogach gminnych w Gminie Dąbrowa Chełmińska Czas trwania [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 08.08.2018 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań z wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Kujawsko - Pomorski Wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów o utrzymaniu [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ INSPEKTORA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Inspekcja Pracy w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola pracodawcy z zakresu prawa pracy. Czas trwania [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 07.05.2018 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy Dwór. Czas [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 09.04.2018 r.

odmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący:   Regionalna Izba Obrachunkowaw Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy. Czas [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 06.12.2017 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 27.11.2017 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Gzin. Czas [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO ORAZ GEOLOGA POWIATOWEGO

Podmiot  kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Geolog Powiatowy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Odbiór inwestycji drogowej Gzin [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO W DNIU 07.11.2017 R.

Podmiot  kontrolujący: Starosta Bydgoski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola oznakowania dróg gminnych nr 50501C, 50503C. Czas trwania kontroli: Kontrolę [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 29.08.2017r.

Podmiot  kontrolujący: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola stanu zachowania ksiąg stanu cywilnego. Czas trwania [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 29.08.2017 R.

Podmiot  kontrolujący: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola przestrzegania przepisów kancelaryjnych i archiwalnych. Czas [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 09.08.2017r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 18.08.2017r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy Dwór.Pobór [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola prawidłowości prowadzenia i aktualizowania rejestru [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 24.04.2017 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenie [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 07.12.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 21.11.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Gzin.Pobór [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO - POMORSKIEGO W DNIACH 26-29.08.2016 R.

Podmiot  kontrolujący: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Realizacja zadań w zakresie wyboru ławników. Czas trwania kontroli: Kontrolę [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU W DNIU 25.08.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: PB15014 "Budowa kanalizacji" Czas trwania [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.08.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z trzech punktów [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Podmiot  kontrolujący: Centralne Biuro Antykorupcyjne Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola przestrzegania w latach 2014-2016 przez Dyrektora Gminnej Przychodni w [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO W DNIU 20.06.2016 R.

Podmiot  kontrolujący: Starosta Bydgoski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola dróg gminnych - oznakowanie pionowe, poziome + urządzenia bezpieczeństwa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.05.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 20.04.2016 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 08.12.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W DNIU 03.11.2015 R.

Podmiot  kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: kontrola zadania - budowa kanalizacji [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W DNIU 14.10.2015 R.

Podmiot  kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: kontrola zadania - zagospodarowanie miejsca [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 14.09.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu Gzin, pobór próbek wody do [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W BYDGOSZCZY W OKRESIE OD 07.09.2014 r. DO 18.09.2014 r.

Podmiot  kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych przekazanych [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 10.08.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych z wodociągu [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 07.08.2015.

Podmiot  kontrolujący: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń - podatek VAT za [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 11.05.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy Dwór, pobór [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 07.04.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa Chełmińska, [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.03.2015 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Gzin, pobór próbek [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU.

Podmiot  kontrolujący: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: kontrola projektu "Gimnazjalista na [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 10.09.2014 r.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 10.09.2014 r.Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W DNIU 5.05.2014 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Nowy Dwór, pobór [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 17.03.2014 r.

Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego wodociągu publicznego Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 13.05.2014 R.

Podmiot  kontrolujący: Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola archiwum zakładowego Urzędu Gminy oraz Urzędu Stanu Cywilnego [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWODĘ KUJAWSKO-POMORSKIEGO W DNIACH 23-24.04.2014 R.

Podmiot  kontrolujący: Wojewoda Kujawsko-Pomorski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola w zakresie wybranych zadań z zakresu administracji rządowej określonych [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W BYDGOSZCZY W OKRESIE OD 9.04.2014 r. DO 6.06.2014 r.

Podmiot  kontrolujący: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 15.01.2014 R.

Podmiot  kontrolujący: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Rozliczenie dotacji na utrzymanie dróg powiatowych w 2013 roku Czas [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Sprawdzenie prawidłowości rozliczeń dokonanych w [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.09.2013 r.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.09.2013 R. Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz Podmiot kontrolowany: Gmina [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.09.2013 r

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 16.09.2013 R. Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz Podmiot kontrolowany: Gmina [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki  w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Realizacja zadań związanych z ewidencją ludności i [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO W BYDGOSZCZY W DNIU 7.05.2013 R. Podmiot  kontrolujący: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Bydgoszcz Podmiot kontrolowany: Gmina [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZY W OKRESIE 29.01.2013R. DO 13.02.2013 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NACZELNIKA PIERWSZEGO URZĘDU SKARBOWEGO W BYDGOSZCZYPodmiot  kontrolujący: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO W DNIU 15.01.2013 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGOPodmiot  kontrolujący: Starosta Bydgoski Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Kontrola problemowa w zakresie [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA DNIA 21.01.2013 R.

NFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKAPodmiot  kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Podmiot  kontrolujący: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

Podmiot  kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli:  Zachowanie procedur  wskazanych w [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W BYDGOSZCZY

Podmiot  kontrolujący: Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy Podmiot kontrolowany: Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 Temat i zakres kontroli: Rozgraniczenia [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NIK 08.05.2012 R.

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NIK 18.02-21.04.2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI DELEGATURA W BYDGOSZCZYINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZY

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  ARCHIWUM PAŃSTWOWE W BYDGOSZCZYINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W DNIU 15.04.2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICHINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KUJAWSKO-POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W DNIU 12.04.2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ  KUJAWSKO - POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ CERTYFIKACJI I FUNDUSZY EUROPEJSKICHINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WFOŚiGW

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ PFRON

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ODDZIAŁ KUJAWSKO - POMORSKIEGO PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W TORUNIUINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZY W DNIU 14.01.2011 R.

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W BYDGOSZCZYINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO - POMORSKIEGO W TORUNIUINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W BYDGOSZCZYINFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ KRAJOWE BIURO WYBORCZE

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY

Podmiot kontrolujący:Komisja Rewizyjna Rady GminyPodmiot kontrolowany:Rada Sołecka GzinTemat i zakres kontroli: gospodarka finansowa Rady Sołeckiej Gzin pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności z [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ STAROSTĘ BYDGOSKIEGO

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ZUS

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ ARCHIWUM PAŃSTWOWE

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NIK

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ W GMINNEJ PRZYCHODNI SP ZOZ

INFORMACJA O KONTROLI (pliki do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ URZĄD KONTROLI SKARBOWEJ

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

INFORMACJA O KONTROLI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ NAJWYŻSZĄ IZBĘ KONTROLI

INFORMACJA O KONTROLI (plik do pobrania): [...]

PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

WpriN.III.0932-6/04 Protokółz kontroli problemowej w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Dąbrowie [...]

metryczka