JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Zgodnie z zapisem art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym:

1.Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto.
2.Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
3.Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Statut Gminy Dąbrowa Chełmińska w rozdziale 3 reguluje kwestie tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udział przewodniczących tych jednostek w pracach Rady.


Szczegółowe zasady dotyczące organizacji i zakresu działania sołectwa uregulowane są w statutach poszczególnych sołectw na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska.


metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (24 czerwca 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (24 czerwca 2003, 15:27:14)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (22 listopada 2018, 11:47:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 17509