Oświadczenia majątkowe pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

Tomasz Minorczyk
Dyrektor Zespołu Szkół im. Celestyna Kamińskiego w Dąbrowie ChełmińskiejBeata Prietz
Dyrektor Zespołu Szkół im. Mariana Rejewskiego w OstromeckuMarlena Łobocka
Dyrektor Zespołu Szkół w Czarżu


Marcin Smykowski
Kierownik Gminnej Przychodni w Dąbrowie Chełmińskiej


Małgorzata Sadurska
Kierownik Centrum Usług Wspólnych
w Dąbrowie Chełmińskiej
Barbara Kapanowska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ChełmińskiejMonika Zakórzewska
Pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Anna Muchewicz
Pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Ewelina Lewandowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i SportuDawid Matusiak
p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu


Anna Wilska
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Chełmińskiej


Anna Wilska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej
Beata Adamiec
p. o. Kierownika Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie ChełmińskiejDanuta Wędrowska
Kierownik Gminnej Biblioteki Publiczno-Szkolnej w Dąbrowie ChełmińskiejDanuta Tomaszewska
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie ChełmińskiejMaria Łabaj
p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu


Elżbieta Galant
Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej


Dorota Ratajczak
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu


Danuta Podlasińska
p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i SportuStanisław Buś


WYŁĄCZENIA JAWNOŚCI CZĘŚCI "B" W/W OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH DOKONANO NA PODSTAWIE ART. 24i UST. 1 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 713).

metryczka


Wytworzył: Dorota Kraska (2 grudnia 2003)
Opublikował: Dorota Kraska (3 grudnia 2003, 10:39:09)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (6 października 2020, 15:13:59)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16280