Plany miejscowe

Plany miejscowe

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt [...]

Ostromecko-centrum wsi

UCHWAŁY W SPRAWIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:Uchwała nr XVI.117.2015 [...]

metryczka