Plany miejscowe

Plany miejscowe

Dąbrowa Chełmińska Nr 11

Zgodnie z uchwałą rozpoczynają się prac związane z MPZP terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 11Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP - [...]

Dąbrowa Chełmińska 10

Zgodnie z uchwałą rozpoczynają się prac związane z MPZP terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 10Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP- [...]

Dąbrowa Chełmińska 9

Zgodnie z uchwałą rozpoczynają się prac związane z MPZP terenu części wsi Dąbrowa Chełmińska Nr 9Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP - [...]

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Gminy Dąbrowa Chełmińska

Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych Gminy Dąbrowa Chełmińskahttps://integracja.gugik.gov.pl/eziudp/index.php?teryt=&rodzaj=gminy&nazwa=D%C4%85browa+Che%C5%82mi%C5%84ska&zbior=&temat=&usluga=&adres=(aby [...]

Rejestr aktów planowania przestrzennego

Rejestr aktów planowania przestrzennegohttps://dabrowachelminska.e-mapa.net/wykazplanow/(aby przejść, kliknij odnośnik powyżej) [...]

Ostromecko-centrum

Załączniki graficzne do projektu MZPZ [...]

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Słończ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt [...]

Wykaz planów miejscowych

UCHWAŁY W SPRAWIE PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:Uchwała nr XVI.117.2015 [...]

metryczka