Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) do końca 2018 roku był prowadzony na stronach niniejszego Biuletynu Informacji Publicznej (w zakresie informacji dotyczących przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko)

Obecnie
WYKAZ PROWADZONY JEST
przy pomocy
EKOPORTALu

odpowiednie odnośniki - powyżej

metryczka


Wytworzył: zmiana struktury (31 stycznia 2022)
Opublikował: Sławomir Zieliński (31 stycznia 2022, 14:58:36)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (31 stycznia 2022, 15:20:19)
Zmieniono: korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1950