Zezwolenia/Działalność regulowana

Zezwolenia/Działalność regulowana

Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze [...]

Informacja

W powyższych zakładka znajdują się wykazy i rejestry dotyczących spraw realizowanych w ramach stanowiska ds.rolnictwa i ochrony środowiska.Wszelkie uwagi i informację prosimy kierować do inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska - p. [...]

metryczka