Wnioski/Zgłoszenia/Druki

Wnioski/Zgłoszenia/Druki

Zgłoszenie do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW              Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska informuje, że zgodnie z art. 3 ust.3 [...]

informacja

W powyższych zakładka znajdują się druki wniosków dotyczących spraw realizowanych w ramach stanowiska ds.rolnictwa i ochrony środowiska.Wszelkie uwagi i informację prosimy kierować do inspektora ds. rolnictwa i ochrony środowiska - p. [...]

metryczka