OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH

Przewodniczący Rady Gminy - Ryszard Kaczor


Wiceprzewodniczący Rady Gminy - Mieczysław Siewert


Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Anna Kuter

Radny Karol Morgut

Radny Dawid Baranowski

Radna Bożena Tomaszewska


Radny Sławomir Szydło

Radny Karol Szczęsny

Radny Gabriel Zukierski

Radna Bożena Kuzioła

Radny Marek Kuśmierek


Radna Elżbieta Galant

Radna Beata Niedziela

Radny Michał Bulczak


Radny Dawid PałczyńskiWYŁĄCZENIA JAWNOŚCI CZĘŚCI "B" W/W OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH DOKONANO 
NA PODSTAWIE ART. 24i UST. 1 USTAWY Z DNIA 8 MARCA 1990 R. O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ. U. Z 2020 R., POZ. 713, 1378 ORAZ z 2021 R., poz. 1038).

metryczka


Wytworzył: Radni Rady Gminy (23 stycznia 2019)
Opublikował: Szymon Kalawski (28 stycznia 2019, 08:40:20)

Ostatnia zmiana: Dorota Kraska-Wadych (12 lipca 2021, 14:06:07)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2335