Realizacja Strategii Rozwoju Gminy

Realizacja Strategii Rozwoju Gminy

Zadania wykonane w 2020 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2014 - 2023Zadania wykonane w 2020 r.Strategia rozwoju Gminy zawiera się w 6 celach strategicznych: Rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno – [...]

Sprawozdanie za 2019 rok

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2014 - 2023Strategia rozwoju Gminy zawiera się w 6 celach strategicznych: Rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno – gospodarczemu [...]

Sprawozdanie za 2017 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA NA LATA 2014 - 2023Strategia rozwoju Gminy zawiera się w 6 celach strategicznych: Rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi społeczno – gospodarczemu [...]

Sprawozdanie za 2015

W dniu 30.12.2015, podczas XVI Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania Strategii Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2014

W dniu 30.12.2014, podczas III Sesji Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska, Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania Strategii Gminy Dąbrowa Chełmińska. [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2013

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2012

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2011

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2010

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2009

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2008

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2007

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2005

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2004

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

Sprawozdanie z realizacji Strategii w roku 2003

POSTAĆ DOKUMENTU (plik do pobrania): [...]

metryczka