I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

WÓJT GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nowym Dworze:

 • Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym z wbudowanym dwustanowiskowym garażem, z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczonym. Powierzchnia użytkowa 167,40 m², powierzchnia garażu 33,61 m², powierzchnia zabudowy 211,77 m². Na parterze znajduje się salon z aneksem kuchennym, pokój, łazienka, wiatrołap, garderoba, kotłownia, pomieszczenie gospodarcze i garaż. Na poddaszu znajdują się trzy pokoje, łazienka, hall. Budynek oddany do użytkowania w 2009 r.

 • Budynek nie był eksploatowany przez kilka lat, nieznany jest stan instalacji elektrycznej, wodociągowej, c.o., c.w., (możliwe uszkodzenie instalacji c.o. i c.w.). Stan nieruchomości opisany w protokole z dnia 02.06.2022 r. dostępnym do wglądu w Urzędzie Gminy.

 • Nieruchomość położona jest na zorganizowanym osiedlu mieszkaniowym w Nowym Dworze. Działka ma kształt regularny, jej teren nie jest jednolity, kaskadowy z oczkiem wodnym, jest ogrodzona, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 • Działka Nr 282/25 objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działki nr 282 obrębu geodezyjnego Ostromecko we wsi Nowy Dwór uchwalonego uchwałą Nr VIII/62/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. Zgodnie z w/w planem działka Nr 282/25 przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 • Obciążenia nieruchomości – w dziale IV księgi wieczystej – wpisy dotyczące hipoteki umownej zwykłej i hipoteki kaucyjnej.

 • Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – wynikające z hipoteki oraz zobowiązanie wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. • Przetarg odbędzie się w dniu 24.08.2022 r. o godz. 10ºº

w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).

 • W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.


 • Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001 najpóźniej do dnia 17.08.2022 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy). W tytule przelewu należy określić na którą działkę zostaje wpłacane wadium.


 • Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dowód tożsamości,

- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),

- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

 • Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

 • Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

 • Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 • Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

 • Bliższych informacji o nieruchomości można uzyskać oraz umówić się na oględziny w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 2 lub telefonicznie pod nr (52) 38-16-005 wew. 45 w godzinach pracy urzędu.Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska (22 lipca 2022)
Opublikował: Szymon Kalawski (22 lipca 2022, 08:29:59)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (22 lipca 2022, 08:32:53)
Zmieniono: wypełnienie tabeli

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 440