PROTOKÓŁ NR 27.2017 KOMISJI REWIZYJNEJ


P R O T O K Ó Ł   NR  27.2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 28 marca 2017 roku
 
Posiedzeniu przewodniczył Ryszard Kaczor  – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
-    członkowie Komisji wg listy obecności,
-     Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
-     Żaneta Piotrowska – Skarbnik Gminy,
 -    Dorota Kraska-Wadych – Sekretarz Gminy.
 
ad.1. Komisja omawiała następujące informacje i projekty uchwał związane z  XXVIII Sesją Rady Gminy:
1) W dyskusji  nad projektem uchwały sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                    i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że uchwała została przedłożona Kujawsko-Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty do zaopiniowania w zakresie zgodności  z prawem rozwiązań zaproponowanych w uchwale, została również przedłożona organizacjom związkowym zrzeszającym nauczyciela, które wyraziły pozytywną opinię.   
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała uchwały sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
 
2) W dyskusji nad projektem  uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej w Dąbrowie Chełmińskiej, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że spotkał się z przedstawicielami  Kuratorium Oświaty w wyniku którego ustalono termin utworzenia bibliotek szkolnych od 1 stycznia 2018 roku. Etaty będą wprowadzone w grudniu.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie zamiaru likwidacji filii Gminnej Biblioteki Publiczno – Szkolnej  w Dąbrowie Chełmińskiej od 1 stycznia 2017 roku.
 
3) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe.
 
4) W dyskusji nad projektem  w sprawie przyjęcia  Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że worki po nawozach zgodnie z porozumieniem można oddawać raz w miesiącu w Dąbrowie Chełmińskiej przy ulicy Sportowej , problem dotyczy wymogu otrzymania zaświadczenia.
Radny Zdzisław Bukowski powiedział , że odpady (worki napo nawozach)  odbiera od niego firma i wystawia zaświadczenie.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia  Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
5) Komisja dwoma glosami za, jednym przeciw, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  w sprawie nabycia lokalu mieszkalnego nr 2 przy ulicy Chełmińskiej 45 w Czarżu.
 
6) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
7) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r., głos zabrali:
Skarbnik Gminy przedstawiła propozycję zmian do budżetu gminy.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017r.
 
8) W dyskusji nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C,  głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Starostwo Powiatowe ubiega się o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji, która spowoduje usprawnienie komunikacji na terenie gminy i poprawię bezpieczeństwa ruchu pieszych.
 
Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt  uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Bydgoskiemu pomocy finansowej na nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w miejscowości Boluminek w ciągu drogi powiatowej nr 1544C.
 
9) W dyskusji na temat świetlicy wiejskiej w Boluminie,  głos zabrali:
Wójt Gminy zaproponował, żeby przenieść świetlicę do dużej Sali, a pomieszczenia przeznaczyć na mieszkania tymczasowe. Powiedział, że musimy zabezpieczyć sanitariaty. 
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie porała propozycję Wójta Gminy.
 
10) W dyskusji  na temat gruntów pod planowanymi do budowy słupami wysokiego napięcia 2x400 kV, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że Rada Gminy może dokonać zwolnienia z obowiązku podatkowego terenów pod słupami energetycznymi, lecz jest to rozwiązanie niesprzyjające  dla mieszkańców, gdyż  kolejna rada gminy może to zwolnienie uchylić.
Drugi wariant to grunty pod planowanymi do budowy słupami wysokiego napięcia 2 x 400 kV,  można by przejąć na podstawie wieloletnich umów dzierżawy lub użyczenia pomiędzy właścicielami tych gruntów, a gminą z długim co najmniej 15 letnim okresem ich wypowiedzenia. Tym samym właściciele gruntów unikną obowiązku uiszczenia podatku od nieruchomości.
Natomiast trzeci to przekazanie działek pod słupami na rzecz gminy wraz z ustanowieniem służebności dojazdu do nich. 
 
W przedmiotowej sprawie Komisja nie zajęła stanowiska.
 
11) W dyskusji nad wnioskiem  w sprawie wykupu działki nr 281/14 w Nowym Dworze, głos zabrali:
Wójt Gminy powiedział, że poprzednie Komisje zaproponowały rozważenie bezpłatnego przekazania gruntów.
 
Komisja jednogłośnie negatywnie  zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu działki  nr 281/14 w Nowym Dworze. Jednocześnie zaproponowała powrócenie do tematu gdy właściciel zadeklaruje bezpłatne przekazanie gruntu.
 
12) W dyskusji nad wnioskiem w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/19 i 31/20              
położony w Janowie, głos zabrali:
Wójt Gminy przedstawił  powierzchnię działek. Komisje zaproponowały cenę gruntu za 5 zł.
Powiedział, że cena powinna być ceną odpowiadającą wartości gruntów rolnych, w związku  z czym poddaje się pod rozwagę kwotę 5,oo zł/1m2 gruntu. Do negocjacji będzie można przystąpić po wcześniejszym opracowaniu operatu szacunkowego.
 
W wyniku dyskusji Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/19 i 31/20 położony w Janowie  5,oo zł/1m2.
 
13) Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie wykupu przez Gminę działek 31/24 i 6/3 położonych w Janowie 5,oo zł/1m2.
 
14) W dyskusji na temat mieszkań zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej.
Wójt Gminy powiedział, że doświadczenie poprzednich kadencji pokazało, że po latach  w niektórych przypadkach nastąpiła konieczność odkupienia sprzedanych wcześniej lokali, dla których stosowano wysoką bonifikatę. Główną przeszkodę w sprzedaży przedmiotowych lokali mieszkalnych stanowi wspólne korzystanie z nieruchomości i budynków, których koszty napraw i utrzymania są ponoszone głównie przez gminę i jednostki podległe.
 
Komisja negatywnie rozpatrzyła wniosek w sprawie sprzedaży mieszkania jednocześnie zaznaczyła, że należy dołożyć wszelkich starań, ażeby w przyszłości lokatorom mieszkań znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej w pierwszej kolejności proponować przejścia do innych lokali, co do których istnieje możliwość zbywania całych obiektów.
 
ad.2. Członkowie Komisji zapoznali się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia. Komisja jednogłośnie przyjęła w/w protokół.
 
Ad. 3. W sprawach różnych poruszono następujące kwestie:  
Radny Zdzisław Bukowski zwrócił uwagę na dużą ilość niedrożnych rowów. Zaproponował, żeby dokonać wizji lokalnej.
 
Na tym posiedzenie zakończono.

Wytworzył: Barbara Gandziarowska (4 maja 2017)
Opublikował: Barbara Gandziarowska (4 maja 2017, 13:15:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij