Zarządzenie nr 0050.47.2022Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińskaz dnia 18 lipca 2022w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2023 rok przypadających na poszczególne sołectwa

Zarządzenie nr 0050.47.2022
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 18 lipca 2022


w sprawie określenia wysokości środków funduszu sołeckiego na 2023 rok przypadających na poszczególne sołectwa

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301), art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583,1005 i 1079) oraz Uchwałą Nr XXXVII.331.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska środków stanowiących fundusz sołecki, zarządzam co następuje:


§ 1. 1. Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2023 rok wynosi 571 745,26 zł.


2. Szczegółowe wyliczenie kwoty określonej w ust. 1 zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do zarządzenia (67kB) pdfmetryczka


Opublikował: Szymon Kalawski (25 lipca 2022, 13:39:46)

Ostatnia zmiana: Szymon Kalawski (25 lipca 2022, 13:41:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 164