Strona główna  >  Uchwały  >  2018

Uchwała nr NR XXXIX.352.2018
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 29 marca 2018


w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Zaciągnąć pożyczkę długoterminową w wysokości 888 178,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 00/100) na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Dąbrowa Chełmińska w 2018 roku.
2. Pożyczka zostanie przeznaczona na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”.
 
§ 2. Pożyczka o której mowa w § 1.1 spłacona będzie z dochodów własnych z tytułu podatku od nieruchomości i podatku rolnego w terminach określonych w umowie pożyczki od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2028 roku.
 
§ 3. Zabezpieczenie stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
 
§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do podpisywania umowy pożyczki oraz wystawienia weksla in blanco i podpisania deklaracji wekslowej.
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie:
 
W Uchwale Nr XXXVII.333.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r., Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska jako źródło pokrycia planowanego deficytu, wskazała przychody z pożyczki długoterminowej. Podjęcie uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowego należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy.
Planowane wydatki na wyżej wymienione  zadanie w roku 2018 wynoszą 2 500 000,00  zł, które zostaną sfinansowane pożyczką  w wysokości 888 178,00 zł, kredytem bankowym w wysokości 91 876,00 zł oraz środkami z PROW w wysokości 1 519 946,00 zł. Po spłacie 75 % pożyczki Gmina będzie mogła ubiegać się o umorzenie w wysokości 25 %.

Odpowiada za treść: Skarbnik Gminy
Opublikował: Sławomir Zieliński (5 kwietnia 2018, 15:10:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij