Strona główna  >  Uchwały  >  2017

Uchwała nr XXXIV.293.2017
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 października 2017


w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy na uchwałę Nr XXVII.228.2017 Radcy Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) uchwala się, co następuje:§ 1.
Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę z dnia 19 października 2017 r. Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy, dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXVII.228.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska na 2017 r. wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie

 
Rada Gminy Dąbrowa Chełmińska podjęła w dniu 2 marca 2017 r. uchwałę Nr XXVII.228.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Dąbrowa Chełmińska.
 
Na przedmiotową uchwałę w dniu 23 października 2017 r. do Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz – Północ w Bydgoszczy z dnia 19 października 2017 r., w której wniesiono o stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w całości, zarzucając istotne naruszenie prawa w postaci art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, poprzez zaniechanie skierowania podjętej uchwały do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 
 
Zgodnie z art. 54 §  2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) organ, którego działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 
Natomiast zgodnie z art. 31 ustawy o samorządzie gminnym, wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje gminę na zewnątrz. W uchwale 7 sędziów z dnia 13 listopada 2012 r. (IOPS 3/12, LEX nr 1225396) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie przyjął za zasadę prawną, że postępowanie przed sądami administracyjnymi w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność procesową ma wójt (odpowiednio burmistrz, prezydent miasta), chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne, których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia rady gminy ochrony sądowej.
 
W świetle powyższego zasadne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.


Opublikował: Sławomir Zieliński (6 listopada 2017, 14:37:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij