Strona główna  >  Przetargi  >  Aktualne  >  2017
Przetargi aktualne (0)  |  Przetargi w toku (0)  |  Przetargi rozstrzygnięte (325)  |  Przetargi unieważnione (44)

zamówienie na:

sprzedaż nieruchomości gruntowych

zamawiający: .
tryb zamówienia: przetarg ustny nieograniczony
nr sprawy: .
wartość: 36220-44200
termin składania ofert: 19 kwietnia 2017  10:00
wynik postępowania: Sprzedano 3 nieruchomości. 
WÓJT  GMINY  DĄBROWA  CHEŁMIŃSKA
ogłasza:
 
1. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Bazowej oraz ul. Malinowej:

LpDziałka nr /położeniePowierzchnia [ha]Księga wieczystaCena* wywoławczaWadium
1201/29
ul. Bazowa
0,1388
BY1B/00064727/544.200,00 zł4.000,00 zł
2201/30
ul. Bazowa
0,1573BY1B/00064727/543.400,00 zł
4.000,00 zł
360/19
ul. Malinowa
0,1125BY1B/00069965/036.200,00 zł
4.000,00 zł
*Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Wyżej wymienione działki Nr 201/29, 201/30 objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 201/18 w Dąbrowie Chełmińskiej uchwalonego uchwałą Nr VIII/61/03 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 września 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 19, poz. 216 z dnia 20.02.2004 r.). Zgodnie z w/w planem przedmiotowe działki przeznaczone są pod usługi i rzemiosło, z możliwością wprowadzenia funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej.
 
Wyżej wymieniona działka Nr 60/19  objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Targowa” uchwalonego uchwałą Nr XVII/119/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 1571). Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Obciążenia nieruchomości – brak.
 
Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.
 
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 24.11.2016 r.

2. VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości gruntowych

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrowa Chełmińska  ogłasza VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Dąbrowie Chełmińskiej przy ul. Targowej:

Lp | Działka nr   |  Powierzchnia  [ha] |    Księga wieczysta   |  Cena wywoławcza |  Wadium  
1   |    60/24     |      0,1239             |   BY1B/00069965/0  |   38.700,00 zł      | 4.000,00 zł
Do ceny nieruchomości ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT
w wysokości 23%

Wyżej wymieniona działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Targowa” uchwalonego uchwałą Nr XVII/119/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 13 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 99, poz. 1571) Zgodnie z w/w planem przedmiotowa działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową.

Obciążenia nieruchomości – brak.

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 24.09.2015 r.
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 25.11.2015 r.
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 21.04.2016 r.
IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 14.09..2016 r.
V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się 24.11.2016 r.

Przetargi odbędą się w dniu 19.04.2017 r. o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej ul. Bydgoska 21 (sala posiedzeń).

W przetargach mogą uczestniczyć osoby fizyczne lub prawne pod warunkiem wpłacenia wadium w pieniądzu PLN w wyżej wymienionej wysokości.

Wadium należy wpłacić na konto Gminy Dąbrowa Chełmińska
B/S O Dąbrowa Chełmińska 47 8142 1017 0003 5842 2000 0001
najpóźniej do dnia 12.04.2017 r. (tj. znajdować się na koncie Gminy)
W tytule przelewu należy określić na którą z działek zostaje wpłacane wadium.

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód tożsamości,
- ksero aktualnego wypisu z właściwego rejestru, oryginał do wglądu (osoby prawne),
- zgodę współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości (osoby pozostające w ustawowym ustroju wspólności majątkowej) lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego,

Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia  nieruchomości, a w przypadku uchylania się od umowy notarialnej, wadium nie podlega zwrotowi.

Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu, zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu na wskazane przez uczestnika konto bankowe.

Nabywca nieruchomości zawiadomiony zostanie o miejscu i terminie zawarcia aktu notarialnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Koszty związane z zapisem notarialnym nieruchomości ponosi nabywca.

Bliższych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, ul. Bydgoska 21, pokój nr 11 lub telefonicznie pod  nr (52) 38-16-005 wew. 62.

Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dąbrowie Chełmińskiej, tablicach ogłoszeń sołectw, opublikowano na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Chełmińska oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa Chełmińska.

mapa poglądowa położenia działek (505kB) pdf


INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Dnia 19.04.2017 r. w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska odbył się II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Dąbrowie Chełmińskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe oraz pod usługi i rzemiosło z możliwością wprowadzenia funkcji uzupełniającej – zabudowy mieszkaniowej.

1) Działka nr 201/29 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5
do przetargu dopuszczono 2 osoby
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 44.200,00 zł.
Kwota osiągnięta w przetargu – 44.700,00 zł + VAT
Nabywcy  nieruchomości – Sebastian Artur Nowicki prowadzący działalność pn. „Bartex Sebastian Nowicki” i Michał Garlej prowadzący działalność pn. „Kowalex Michał Garlej”

2) Działka nr 201/30 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00064727/5 
do przetargu dopuszczono 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 43.400,00 zł.
Kwota osiągnięta w przetargu – 43.900,00 zł + VAT
Nabywcy  nieruchomości – Sebastian Artur Nowicki prowadzący działalność pn. „Bartex Sebastian Nowicki” i Michał Garlej prowadzący działalność pn. „Kowalex Michał Garlej”

3) Działka nr 60/19 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono – 1 osobę
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 36.200,00 zł.
Kwota osiągnięta w przetargu – 36.700,00 zł + VAT
Nabywcy  nieruchomości – Kamila Danuta Kończal i Łukasz Siewert reprezentowani przez Zbigniewa Jerzego Siewert

4) Działka nr 60/24 położona w Dąbrowie Chełmińskiej zapisana w KW BY1B/00069965/0 
do przetargu dopuszczono 0 osób
do przetargu nie dopuszczono – 0 osób
cena wywoławcza – 38.700,00 zł + VAT
Kwota osiągnięta w przetargu – brak
Nabywca  nieruchomości – brak


Odpowiada za treść: Krystian Blamowski
Opublikował: Sławomir Zieliński (9 marca 2017, 14:05:14)

Ostatnia zmiana: Sławomir Zieliński (28 kwietnia 2017, 12:56:47)
Zmieniono: dodanie informacji o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 233

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij